سال ۱۳۸۹

تشدید شکنجه روانی و محاصره ضد انسانی ساکنان اشرف و کارشکنی در دسترسی به خدمات پزشکی

محاصره ضد انسانی اشرف به دستور کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق که از ابتدای سال۲۰۰۹ شروع شده, همچنان ادامه دارد.

در یک نمونه اخیر, روز چهارشنبه ۲۲سپتامبر نیروهای عراقی دو کانتینر کالاهای ضروری خریداری شده توسط ساکنان را از ورودی اشرف برگرداندند.کانتینرها شامل اقلامی مانند وسایل طبخ غذا, گاز فریون و قطعات یدکی دستگاههای سرد کننده برای نگهداری مواد غذایی, لوله های مختلف برای آبرسانی به مناطق مختلف اشرف,کابلهای مختلف برق, لامپ, فیوز برق, صندلی مخصوص بیماران و لوازم التحریر بود.

بخش دیگری از این محاصره جنایتکارانه کارشکنی در دستیابی ساکنان به خدمات پزشکی و رسیدن بیماران به بیمارستانهای تخصصی است که باعث وخیمتر شدن یا درمان ناپذیر شدن بیماری بسیاری از ساکنان شده است.
به موازات این محاصره جنایتکارانه هشت ماه است شماری از مأموران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده با حمایت همه جانبه دولت و نیروهای عراقی, در ورودی اشرف جمع شده و با بلندگوهای قوی و صداهای گوشخراش به شکنجه روانی ساکنان و ایجاد تحریک و زمینه سازی برای کشتار آنان مشغولند. بیماران بستری در بیمارستان اشرف, در نزدیکی ورودی, به طور مضاعف شکنجه می شوند. 
مأموران اطلاعات از ۲۷شهریور با کمک نیروهای عراقی با افزایش ۱۰ بلندگوی قوی و جدید به بلندگوهای نصب شده در ورودی اشرف, شمار بلندگوها را به بیش از ۴۰عدد رسانده اند تا بخش بیشتری از ساکنان را از آسایش محروم نمایند. همزمان اطلاعات رژیم آخوندی تعداد دیگر ازعوامل خود را از ایران به عراق آورده و در ورودی اشرف مستقر کرده تا جایگزین عوامل قبلی خود بکند (عکس ۴۰ عدد از بلندگوها ضمیمه است).
این اقدامها, آنهم علیه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون۴ ژنو از نظر برجسته ترین حقوقدانان بین المللی, بر اساس ماده۱ کنوانسیون منع شکنجه, و کنوانسیونهای ژنو و قانون انساندوستانه و حقوق بشر بین المللی در عداد جنایت علیه بشریت است و عاملان و آمران آن تحت تعقیب در محاکم و مراجع بین المللی هستند.
این کارزار کثیف در حالیست که دولت عراق از دادن ویزا به صدها تن از خانواده ها در اروپا و امریکا برای رفتن به اشرف خودداری می کند و از ورود کسانی هم که با ریسکهای بالا خودشان را به عراق رسانده اند به اشرف جلوگیری می کند. در عین حال شماری از خانواده هایی هم که در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸, از ایران برای دیدار فرزندانشان به اشرف رفته اند توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده و برخی از آنان به اعدام محکوم شده اند.
مقاومت ایران,نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق, یونامی و همچنین سفارت و نیروهای آمریکایی در عراق را, که در قبال حفاظت ساکنان اشرف مسئولیت اکید دارند, به اقدام فوری برای پایان دادن به کارزار کثیف شکنجه روانی علیه ساکنان اشرف و لغو محاصره ظالمانه اشرف فرا می خواند. و برای جلوگیری از تکرار یک فاجعه انسانی از تیم ناظر یونامی و نیروهای آمریکایی میخواهد تا برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف در اشرف مستقر شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت مردم ایران
اول مهر ۱۳۸۹( ۲۳ سپتامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا