سال ۱۳۸۹

خانم رجوی از تحریم علیه مسئولان نقض حقوق بشر استقبال کرد و به تحریمهای مؤثرتر فراخواند.

خانم رجوی از تحریم علیه مسئولان نقض حقوق بشر استقبال کرد و به تحریمهای مؤثرتر و یک دادگاه بین المللی برای مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی فراخواند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, از اعمال تحریم علیه هشت تن از سرکردگان رژیم آخوندی که در شکنجه و سرکوب و کشتار مردم ایران دست دارند, از سوی رئیس جمهور آمریکا و همچنین از اظهارات وزیر خارجه این کشور در همین باره استقبال کرد. وی گفت همه این افراد در نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر دست دارند

و می بایست به خاطر جنایت علیه بشریت مورد مؤاخذه قرار گیرند. 
خانم رجوی افزود: تحریم فاشیسم دینی حاکم بر ایران بهخاطر جنایاتش علیه مردم ایران خواست همیشگی مردم و مقاومت ایران بوده است. هفته گذشته نیز ایرانیان در تظاهرات بزرگ خود در نیویورک در اعتراض به حضور پاسدار احمدی نژاد در ملل متحد بر آن پای فشردند. وی ابراز امیدواری کرد دولت آمریکا و شورای امنیت ملل متحد اقدامهای مؤثرتری علیه همه مسئولان سرکوب جنایتکارانه مردم ایران به عمل بیاورند و بهطور مشخص بر دو اقدام ضروری زیر تأکید کرد:
ا- اعمال تحریمهای همه جانبه علیه تمامی سرمداران رژیم و دستاندرکاران اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی, بهویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ و کشتار تظاهرکنندگان طی سه دهه گذشته. لیست این جنایتکاران از جمله خامنه ای رهبر, پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور این رژیم, سرکردگان قوه قضاییه, وزیران اطلاعات, فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی, وزیران و مقامهای اطلاعات و کشور را در بر می گیرد. قاتلان مردم ایران بهویژه احمدی نژاد هیچگاه نباید اجازه سفر به آمریکا یا دیگر کشورهای جهان را بیابند.
۲- تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه مسئولان سرکوب مردم ایران طی سه دهه بهویژه آمران و عاملان قتل عام ۳۰هزار زندانی در سال۶۷ که مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی است.
خانم رجوی افزود, رژیم ایران نه فقط بهخاطر تلاش برای دستیابی به بمب اتمی, بلکه به خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق مردم ایران و صدور تروریسم و بنیادگرایی و قتل و کشتار به کشورهای منطقه و جهان باید مورد تحریمهای همه جانبه قرار گیرد. تغییر رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم, خواست همه ایرانیان است که جامعه جهانی باید آن را به رسمیت بشناسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸مهر۱۳۸۹(۳۰سپتامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا