اطلاعیه های کمیسیون دانشگاه‌ها

كمیسیون دانشگاه ها: دکتر محمد علی شیخی – اول مهر بازگشت به سنگر آزادی

اطلاعیه کمسیون دانشگاهها درشورای ملی مقاومت ایرانبه مناسبت آغاز سال تحصیلی ۸۹-۹۰

با گرامی داشت خاطره اساتید و دانشجویان شهید در مصاف با دیکتاتوری های شاه و خمینی از ۱۶آذر۳۲ تا به امروز، فرا رسیدن اول مهر ۸۹ و آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مدارس عالی را تبریک می گوییم

دانشگاهها که به حق از سوی پدر طالقانی سنگر آزادی نام گرفتند نشان داده اند که همواره پایگاه مقاومت و آزادی علیه این دیکتاتوریها بوده اند. اعتصابات و اعتراضات دانشجویی در این دوران تا آنجا پیش رفت که بخشی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و نیز اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق در قبل از انقلاب ضد سلطنتی از   جنبش دانشجویی بودند که به صفوف اصلی انقلاب پیوستند.

  دانشگاهها اما بعد از انقلاب به ویژه در دوران مبارزه سیاسی یکی از ارکان اصلی روشنگری علیه رژیم ضدبشری خمینی بودند. اعتلای جنبش دانشجویی در نخستین سال پس از انقلاب باعث شد که خمینی ضدبشر دستور قلع و قمع دانشجویان تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» را بدهد. در این دوران کلاسهای تبیین جهان آقای مسعود رجوی در دانشگاه صنعتی شریف که بیش از ده هزار نفر در آن شرکت می کردند از جلوه های برجسته دانشگاه بود که خمینی آن را برنتافت

پس از آغاز مبارزه انقلابی در فردای ۳۰خرداد۱۳۶۰ برخی از اساتید به ویژه بخش مهمی از دانشجویان بودند که در اعتلای این مقاومت در سازمان مجاهدین خلق علیه رژیم جنگیدند و هم اکنون شمار چشمگیری از مجاهدان اشرف این سنگر شرف و پایداری و مقاومت را دانشجویانی تشکیل می دهند که مهمترین وظیفه خود را در این سنگر در جنگ با رژیم جهل وجنایت یافته اند تا همراه با مردم ایران روز سرنگونی این رژیم را محقق کنند.

 واما در قیامهای خاموشی ناپذیر مردم ایران و درخیزشهای دانشگاههای کشور ، خاطره ۱۸تیر۷۸ که در آن دانشجویان علیه رژیم به اعتراض و مقاومت برخاستند و قیام آنها بیش از پیش ماهیت دجال گونه آخوند خاتمی وتمامیت دیکتاتوری آخوندی را برملا کرد، فراموش ناشدنی است.

در دوران احمدی نژاد، این پاسدار هزار تیر، نیز دانشجویان رسالت خود را در سنگر آزادی از یاد نبرده و همواره درمقابله با رژیم دیکتاتوری ولی فقیه جنگیدند . تظاهرات دانشجویان درمناسبتهای گوناگون همدان، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز… و به ویژه در تهران و دانشگاههای آن چون امیرکبیر ، تهران، علم و صنعت، صنعتی شریف، ملی، خواجه نصیر و… گواه این بود و هست که تا دیکتاتوری ولی فقیه هست دانشگاه سنگر آزادیخواهی ومبارزه برضداستبداد دینی است .به ویژه که اکنون پس از قیام سال گذشته جوانان ، زنان و تمامی اقشار مردم به پاخاسته  ایران با توجه به سنگر اصلی مقاومت یعنی اشرف ارزش قیام پایداری و مقاومت را از اشرفیان یاد گرفتند و الگویی با ارزش را درک می کنند . چرا که به چشم دیدند اشرف در ۶ و ۷ مرداد سال۸۸ حتی با دست خالی، چنان در مقابل این رژیم ومزدورانش ایستاد وچنان جانانه مقاومت کرد ایرانیان وجهانیان دیدند تنها راه حل، همین پایداری و  مقاومت سازش ناپذیر درمقابل فاشیسم مذهبی حاکم برایران است.

کمیسیون دانشگاههای شورای ملی مقاومت در آغاز سال تحصیلی ۸۹ دانشجویان و دانشگاهاین را به پایداری اشرف وار برای تحقق خواستهای برحق مردم ایران که در یک کلمه «در آزادی» خلاصه می شود فرا میخواند.  ما از دنشجویان آگاه وآزاده می خواهیم در مقابل رژیم درهرفرصتی به پاخیزند برای تحقق خواستهای آموزشی، صنفی، رفاهی، تحقیقاتی و… خود دست به اعتراض بزننند و به دیکتاتوری حاکم امان ندهند  و البته که درهمه حال الگو قرار دادن پایداری اشرف و اهداف مقدس آن را ازیاد نبرند و  از حمایت همه جانبه از اشرفیان و  مقاومت آنان در راه رسیدن مردم ایران به آزادی دموکراسی و… لحظه ای فرو گذار نکنند.

باشد که با سرنگونی این رژیم منحوس، دانشگاههای کشور وظایف خود را در راه سربلندی و پیشرفت وسعادت جامعه برعهده بگیرند

دکترمحمد علی شیخی

مسئول کمیسیون دانشگاهها

در شورای ملی مقاومت ایران

۳۱شهریور۱۳۸۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا