سال ۱۳۸۹

خانم رجوی با استقبال از پنجاه و هفتمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ملل متحد جامعه جهانی را به طرد رژیم ملایان فراخواند

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران, ضمن استقبال از تصویب قطعنامه روز پنجشنبه۲۷آبان کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد, در مورد «نقض جدی و مستمر حقوق بشر در ایران», گفت: این قطعنامه اگر چه ناکافی است و تنها بخش ناچیزی از جنایتهای هولناک ملایان علیه مردم ایران را در بر می گیرد, مبین اجماع جامعه جهانی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

وی افزود: در شرایطی که هزاران تن از آزادیخواهان ایرانی به پا خاسته علیه نظام منفور ولایت فقیه, در زندانهای قرون وسطایی این رژیم به مرگ تدریجی محکومند, رابطه و معامله با این رژیم به طور مضاعف نامشروع است. هرگونه ادامه رابطه با این رژیم می باید به قطع کامل سرکوب و بهبود کامل وضع حقوق بشر در ایران مشروط شود.
خانم رجوی گفت: رژیم آخوندی شایستگی زندگی در خانواده ملتها را ندارد و باید از آن طرد شود. این رژیم, امنیت و صلح و ثبات در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه و عراق را نشانه گرفته اند. افشای اخیر هزاران سند از جنایتهای رژیم در عراق, بیش از پیش بر این حقایق مهر تأیید می زند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: تنها راه برخورد با رژیم آخوندها اعمال یک سیاست قاطع و تحریمهای همه جانبه سیاسی, اقتصادی, نفتی و تکنولوژیک است. هرگونه تعلل و کارشکنی در این زمینه, خواسته یا ناخواسته, هم صلح را در منطقه و جهان به خطر می اندازد و هم به کشتار و سرکوب مردم ایران مدد می رساند.
جدیدترین قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران, نگرانی عمیق خود را از نقض جدی و مستمر حقوق بشر توسط رژیم آخوندی از جمله استفاده مفرط از زور, بازداشتهای خودسرانه, اعمال شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز یا مجازاتهای قطع اعضای بدن همچنین شکنجه و بازجوییهای خشن برای دستیابی به اعترافاتی که بعدأدر دادگاههای رژیم مورد استفاده قرار می گیرد, همچنین افزایش چشمگیر اعمال مجازات مرگ و اعدام در ملأ عام, وجود دست کم ۲۵نفر زندانی محکوم به مرگ به اتهام «محارب», توسل به مجازات سنگسار, اعدام مجرمان نوجوان و وجود ۱۵۰نوجوان در انتظار اعدام و اعمال مجازات در مورد کودکان, تبعیض فراگیر و نهادینه شده نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان و عدم تأمین حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی ابراز کرده است.
رژیم آخوندی از ماهها پیش در تهران و پایتختهای مختلف و در ژنو و نیویورک, چه مستقیم و چه از طریق دیگر ناقضان حقوق بشر با تهدید و تطمیع, تلاش کرد از تصویب این قطعنامه که پنجاه و هفتمین قطعنامه ملل متحد است, جلوگیری کند. 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸آبان ۱۳۸۹ (۱۹نوامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا