سال ۱۳۸۹

اعتراضات دانشجویی در شهرهای رشت، مشهد ، یاسوج، زنجان

اعتراضات روز دانشجو-شماره۴
در رشت، دانشجویان دانشکده فنی، در تجمع اعتراضی خود شعارهای ضدحکومتی سر دادند. نیروهای سرکوبگر سه تن از دانشجویان را دستگیر کرده و شرط آزادی آنها را متفرق شدن بقیه دانشجویان قید کرده اند. همزمان صبح امروز در مشهد نیز صدها تن از دانشجویان دست به تجمع زده اند.

درمشهد، دانشجویان دانشگاه فردوسی تظاهرات خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور ازجلوی درب دانشگاه شروع کردند..

دانشجویان دانشکده های مهندسی، دامپزشکی،پزشکی نیز به این دانشجویان پیوستند. نیروهای ضدشورش برای پراکنده کردن دانشجویان به آنها حمله کردند و سه تن از دانشجویان را دستگیر نمودند.
این اعتراضها در حالی صورت گرفت که ارگانهای سرکوبگر رژیم از شب گذشته با تماس تلفنی به دانشجویان ازجمله دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی آنها را به ربودن تهدید کرده بودند.
در یاسوج، دانشجویان در اعتراض به حضورداوود احمدی نژاد ، برادر رئیس جمهور گماشته آخوندها، دانشجویان دست به تحصن زدند. این تجمع اعتراضی به درگیری با مزودران رژیم انجامید.
در زنجان دانشجویان با تجمع اعتراضی و نصب یک پلاکارد ، روز ۱۶ آذررا گرامی داشتند.
درتبریز، دانشجویان در دانشگاه آزاد ، اقدام به پخش و نصب تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت کردند و روز دانشجو را گرامی داشتند. در یزد نیز دانشجویان اقدام به پخش تراکت کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶آذر۱۳۸۹(۷دسامبر۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا