سال ۱۳۹۰

خانم رجوی از انتصاب گزارش ویژه استقبال می‌کند و خواهان ارجاع پرونده به شورای امنیت است

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی و انتصاب گزارشگر ویژه در این مورد استقبال نمود و آن را نشانه روشنی از بیداری جامعه جهانی در مورد نقض سیستماتیک و شدید حقوق بشر در ایران خواند.

در سال ۲۰۰۲ در چارچوب سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران، دستورکار گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران، که از سال ۱۹۸۴ تصویب شده بود، تمدید نشد.

خانم رجوی تأکید کرد تصویب مجدد گزارشگر ویژه، یک اذعان آشکار بین المللی به این حقیقت است که بربریت و سبعیت بخش تفکیک ناپذیر رژیم حاکم بر ایران است که بویی از حقوق بشر و اصول جهان شمول آن نبرده است. دوران چشم بستن به نقض حقوق بشر در ایران به پایان رسیده است. 
وی ابراز امیدواری کرد با انتصاب گزارشگر ویژه، ابعاد واقعی نقض حقوق بشر در ایران به اطلاع جامعه جهانی برسد. چیزی که تا کنون رژیم ملایان با توسل به ارعاب، سرکوب، و مجازات فعالان حقوق بشر از آن ممانعت کرده است. خانم رجوی تأکید کرد مقاومت ایران آماده هر گونه همکاری با گزارشگر ویژه برای دستیابی به وضعیت حقوق بشر در ایران است.
وی افزود زمان آن رسیده است که پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم و مسئولان اعدام و کشتار و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته و به خاطر جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی محاکمه شوند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴فروردین۱۳۹۰ (۲۴مارس۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا