سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۶

نیروهای سرکوبگر عراقی در صدد حمله بزرگ به اشرف, فراخوان به دخالت آمریکا و ملل متحد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در اشرف.

نیروهای عراقی به دستور مالکی در آستانه یک حمله بزرگ به اشرف هستند.  به همین منظور از بعد از ظهر امروز ستونهای زیادی مرکب از نیروهای جنگی و ابزار مهندسی وارد اشرف شده یا در محل استقرار گردان سرکوبگر عراقی مستقر شده اند. دست کم تا  غروب امروز –پنجشنبه۱۸فروردین- بیش از ۶۵خودرو حامل نیروهای جدید به اشرف وارد شده است.

شماری از ژنرالهای عراقی نیز به همین منظور به محل آمده اند و به نیروهایشان آماده باش کامل داده‌اند.

مقاومت ایران نیروهای آمریکایی و ملل متحد را به مداخله فوری به منظور جلوگیری از کشتار ساکنان اشرف فرا‌می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۰(۷ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا