سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۲۵

توپ باران مناطق مسکونی و محل تجمعات دراشرف و غارت اموال ساکنان توسط نیروهای مالکی

 نیروهای جنایتکار تحت امر مالکی برای پنجمین ساعت به طور مستمر به شلیک به سوی ساکنان اشرف ادامه می‌دهند. در بخشهایی از اشرف آنها به نیت کشتار ساکنان, مناطق مسکونی و محل تجمعات در اشرف را با بی.‌ام.پی.۱  توپ باران می کنند.

طبق دستور العمل فرماندهان تحت امر مالکی, نیروهای سرکوبگر به غارت و سرقت اموال ساکنان پرداخته اند و هر چه را هم که نتوانند غارت کنند، نابود می کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ فروردین ۱۳۹۰(۸ آوریل ۲۰۱۱)- ساعت ۸و چهل و پنج دقیقه بامداد به وقت پاریس

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا