سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۳۰

یکی دیگر از مجروحان به شهادت رسید و شمار شهیدان حمله مالکی به اشرف به ۳۲ تن رسید.

 بعد از ظهر امروز ، جمعه ۱۹فروردین، امیر مسعود فضل اللهی، یکی دیگر از مجاهدان مجروح به صفوف شهیدان پیوست. به این ترتیب شمار شهیدان حمله جنایتکارانه مالکی به اشرف به ۳۲تن رسید.

همچنانکه مقاومت ایران از صبح روز جمعه بارها اعلام کرده است بخش زیادی از ۳۰۰ مجاهد مجروح با وضعیت وخیمی مواجهند و در صورتی که به بیمارستان نیروهای آمریکایی منتقل نشوند, در معرض شهادت قرار دارند،

چیزی که مسئولیت آن متوجه آمریکا است، به خاطر تعهداتی که در قبال حفاظت ساکنان اشرف بر عهده دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ فروردین ۱۳۹۰(۸ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا