سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف- شماره ۳۵

نیروهای عراقی در انتقال مجروحان به بیمارستان کارشکنی و نیروهای آمریکایی در تخلیه مجروحان اقدامی نمی کنند

 نیروهای سرکوبگر عراقی و دژخیم عمر خالد رئیس بیمارستان عراق جدید, در انتقال مجروحان حمله ۱۹فروردین نیروهای مالکی به اشرف, بیمارستانهای بغداد و بعقوبه کارشکنی می کنند. این در حالیست که ۲۵۰تن از مجروحان که عمدتأ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و یا توسط خودروهای زرهی زیر گرفته شده اند، بطور مبرم می بایست به بیمارستان منتقل شوند.

به رغم گذشت ۶۰ساعت از حمله و فراخوانهای متعدد ساکنان اشرف, شورای ملی مقاومت و بسیاری از مراجع بین‌المللی, نیروهای آمریکایی هیچ اقدامی برای تخلیه این مجروحان یا فرستادن تیمهای پزشکی و جراحی به اشرف به عمل نیاورده اند, این در حالیست که ساکنان اشرف پس از دو سال محاصره ضد انسانی پزشکی از امکانات بسیار ناچیزی برای رسیدگی به این مجروحان برخودار هستند.

درصورتیکه این مجروحان به صورت اورژانس توسط نیروهای آمریکایی به بیمارستان منتقل نشوند شماری از آنها شهید خواهند شد و آمریکا در قبال جان آنها مسؤل است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۰(۱۰ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا