سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۳۳

مجاهدان خلق حسین احمدی و مرتضی بهشتی در بعقوبه به شهادت رسیدند.

 دو تن از مجاهدان مجروحی که توسط نیروهای جنایتکار مالکی روز جمعه ۱۹فروردین ربوده شده و در بیمارستان بعقوبه به شهادت رسیدند، شناسایی شدند. مجاهدان خلق حسین احمدی جیحون آبادی و مرتضی بهشتی.

نیروهای سرکوبگر عراقی، در اولین ساعات بامداد جمعه ۱۹ فروردین، این دو مجاهد را، پس از آن که به شدت مجروح شده بودند، از اشرف ربوده و پس از ساعتها معطلی به بیمارستان بعقوبه رساندند که در همان جا به شهادت رسیدند.

حسین احمدی از مجاهدانی است که دو سال پیش در حمله جنایتکارانه ۶ و۷مرداد ۱۳۸۸ توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شد و پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا در حالیکه در چند قدمی شهادت قرار داشت آزاد و به اشرف بازگردانده شد.

نه تنها حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین بلکه رفتار دولت و نیروهای تحت امر مالکی با مجروحان نیز به وضوح از مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن می بایست محاکمه و مجازات شوند.

همچنانکه مقاومت ایران در دو روز گذشته بارها اعلام کرده است بخش زیادی از ۳۰۰مجاهد مجروح با وضعیت وخیمی مواجهند و در صورتی که نیروهای آمریکایی مداوای آنها را بر عهده نگیرند در معرض شهادت قرار دارند، چیزی که مسئولیت آن متوجه آمریکا است به خاطر تعهداتی که در قبال حفاظت ساکنان اشرف بر عهده دارد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۰(۱۰ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا