سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۴۹

ممانعت از تخلیه فاضلاب و زباله های اشرف و خطرات مبرم بهداشتی برای ساکنان.

 پس از تهاجم وحشیانه ۱۹فروردین نیروهای عراقی و کشتار ساکنان اشرف، در یک اقدام ضد انسانی، با نصب خاکریز و سیم خاردار در محل تخلیه فاضلاب و زباله‌ها که در شمال شرقی اشرف قرار دارد, از تخلیه آنها ممانعت می‌کنند. این محل و تأسیسات مربوط به آن را ساکنان اشرف در سال ۱۹۹۳، با هزینه خود دایر کرده بودند.

سیستم فاضلاب کمپ بر اساس تخلیه انباره هایی است که به همین منظور ساخته شده و با توجه به نوع خاک منطقه باید به سرعت تخلیه شود.

ممانعت از تخلیه فاضلاب وضعیت خطرناکی از نظر بهداشتی ایجاد کرده و در صورتیکه ادامه پیدا کند بهداشت و سلامتی ساکنان را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴فروردین ۱۳۹۰ ( ۱۳ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا