سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۵۱

نصب دیوارهای پیش ساخته در خیابانهای اشرف و  ضرب و شتم مجاهدان با چوب و چماق و شلیک هوایی, ۶ مجاهد خلق مجروح شدند.

  صبح روز چهارشنبه ۲۴فروردین، نیروهای سرکوبگر عراقی در یک تعرض جدید، به نصب دیوارهای پیش ساخته در وسط خیابانهای ۱۰۰ و ۴۰۰ دو خیابان اصلی اشرف پرداختند و با انداختن سیمهای خاردار در صدد بستن میدان لاله، در تقاطع این دو خیابان بر آمدند. به این منظور گردان مهندسی لشکر ۵ و شماری از نیروهای سرکوبگر با چوب و چماق و ۶نفربر زرهی هاموی به محل رفتند.

شماری از مجاهدان که در این منطقه حضور داشتند نسبت به این اقدام تجاوزکارانه و سرکوبگرانه دست به اعتراض زدند. نیروهای سرکوبگر با شلیک رگبارهای هوایی و با چوب و چماق به مجاهدان حمله کردند که در جریان آن ۶تن از مجاهدان زخمی شدند. اما تظاهرات آنان ادامه یافت

این اقدامها، از نیات شوم مالکی و نیروهای سرکوبگر او خبر می دهد که آماده جنایتهای بیشتر به دستور خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندی هستند. مقاومت ایران بار دیگر با یادآوری مسئولیت آمریکا در حفاظت از ساکنان اشرف، بر ضرورت خروج نیروهای عراقی از اشرف و به عهده گرفتن حفاظت توسط نیروهای آمریکایی و سازمان ملل تأکید می کند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت  ایران

۲۴ فروردین ۱۳۹۰(۱۳ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا