سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۵۶

غارت و سرقت میلیونها دلار اموال، خودروها و وسایل زندگی در اشرف.

 در پی یورش جنایتکارانه ۱۹فروردین (۸ آوریل ۲۰۱۱) به اشرف، نیروهای سرکوبگر عراقی طی هفته گذشته ، به غارت و سرقت میلیونها دلار اموال، خودروها و وسایل زندگی ساکنان اشرف مبادرت کردند. 

در روز پنجشنبه نیروهای مالکی با تعداد زیادی کامیون مشغول سرقت امکانات و اموال ساکنان اشرف از ساختمانهایی بودند،

که در جریان حملات خود اشغال کرده اند. در میان اجناس به سرقت رفته، برخی از منابع سوخت ساکنان اشرف به چشم می خورد. ساکنان اشرف مشغول تهیه لیست اموال وخودروهای ربوده شده هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۰(۱۵ آوریل ۲۰۱۱)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا