سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۵۵

احداث مواضع جدید جنگی علیه ساکنان اشرف به دستور مالکی.

 از روز یکشنبه ۲۱فروردین (۱۰ آوریل۲۰۱۱) سه گردان مهندسی از لشکرهای مختلف ارتش عراق به دستور مالکی وارد اشرف شده اند. آنها با انواع ماشین آلات مهندسی، با سرعت به احداث موانع جدید جنگی علیه ساکنان بیدفاع اشرف مشغولند. ایجاد خاکریزهای عریض و طویل، کشیدن حلقات طولانی و متعدد سیم خاردار برای هر چه محدود کردن ساکنان اشرف، نصب موانع و دیوارهای پیش ساخته بتونی و کیوسکهای متعدد کنترل و دیدبانی در این شمار است

و حاکی از نیات پلید مالکی برای ادامه تهاجم و کشتار در اشرف در مراحل بعدی است

گردانهای مهندسی و نیروهای سرکوبگر امنیتی و نظامی، روز پنجشنبه ۲۵فروردین (۱۴ آوریل۲۰۱۱) یک خاکریز ۶کیلومتری در لبة شمالی خیابان اصلی اشرف (خیابان۱۰۰) را تکمیل نمودند. در نقاط مختلف این خاکریز ۶کیوسک کنترلی هم نصب کردند. ارتفاع این خاکریز که از شرق به غرب کشیده شده و اشرف را به دو نیم کرده سه الی چهار متر است. پهنای آن به اندازه یی است که خودروهای ارتشی می‌توانند در بالای آن تردد کنند. این نوع خاکریزها به طور معمول در جبهه جنگهای کلاسیک احداث می شود. این در حالیست که هنوز خودروهای زرهی از جمله نفربرهای بی ام پی وان، و هاموی از شمال قرارگاه سلاحهای خود را به جانب ساکنان نشانه رفته اند. حملة نیروهای مالکی با چوب و چماق به ساکنان اشرف از ابتدای هفته تا کنون نزدیک به ۳۰مجروح و مصدوم جدید برجای گذاشته است.

اکنون پس از احداث مواضع جنگی جدید، ساکنان اشرف در تمام اماکن مسکونی خود به‌طور دائم تحت کنترل و در تیر رس نیروهای مهاجم عراقی قرار گرفته اند.

به نظر می رسد دیکتاتور عراق جدید، به دستور رژیم ولایت فقیه در ایران برای اعمال محدودیت هر چه بیشتر بر ساکنان اشرف و حملات و کشتار بعدی آماده می شود. این اقدامهای سیستماتیک سرکوبگرانه در یک منطقه مطلقأ غیر نظامی علیه جمعیتی است که هیچ سلاحی در اختیار ندارند و حدود ۱۰۰۰زن مسلمان را شامل می شود. این اقدامها علیه ساکنان اشرف که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند، نقض آشکار قوانین و کنوانسیونهای بین المللی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.

حقوقدانان و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، خواستار جمع کردن تمامی این بساط جنگی و بیرون رفتن نیروهای مسلح عراقی از داخل سیاج اشرف هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۰(۱۵ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا