سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۶۶

جان بهمن عتیقی یکی از مجروحان حمله ۱۹ فروردین در خطر است.

 مجاهد خلق بهمن عتیقی، ۳۸ ساله، یکی از مجروحان حمله ۱۹فروردین نیروهای تحت امر مالکی به اشرف در وضعیت خطرناکی به سر می برد.

نیروهای سرکوبگر بهمن را از ناحیه کمر و ستون فقرات مورد هدف قرار دادند و شلیک گلوله باعث قطع نخاع وفلج او از کمر به پایین شده است.

وضعیت او که در بیمارستان بعقوبه بستری است، به خاطر فقدان رسیدگی و دسترسی نداشتن به امکانات کافی به وخامت گراییده و از روز ۲۸فروردین در حالت کما فرو رفته است.

علاوه بر این به خاطر عفونت حاد در ناحیه اصابت گلوله دچار تشنج و تب شدید است و جان وی در خطر است.

 مقاومت ایران از روز ۸ آوریل برای اینکه جانهای بیشتری از دست نرود خواستار شده بود همه مجروحان به بیمارستان نیروهای آمریکایی منتقل شوند. اما متأسفانه تنها هفت تن به بیمارستان بلد نیروهای آمریکایی منتقل شدند و بقیه در شرایط نامناسبی در بیمارستان بعقوبه یا بغداد به سر می برند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ فروردین ۱۳۹۰(۱۹ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا