سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۶۸

گردانهای مهندسی از سه لشگر عراق آثار جنایت علیه بشریت را در اشرف از بین می برند.

 بعد از حمله وحشیانه ۱۹فروردین و اشغال بخشهای زیادی از اشرف, سه گردان مهندسی از لشکرهای ۴ , ۵ و ۱۲ ارتش عراق با وارد ۳۰دستگاه ماشین آلات مهندسی مشغول از بین بردن آثار جنایتهای خود هستند. برخی از اقدامهای آنها به شرح زیر است:

۱- خودروهای ساکنان اشرف که در اثر شلیک گلوله به آتش کشیده شده یا آثار گلوله بر روی آنها وجود دارد را در زیر خاک دفن کرده اند، به صورتی که هیچ خودروی سوخته یی در صحنه باقی نمانده است.

۲- بنگالها و چادرهایی که در اثر شلیک سوخته شده بود را نیز در زیر خاک پنهان کرده اند. آنها محل استقرار ساکنان یا محل نگهداری وسایل آنها بوده است

۳- بسیاری از دیوارها و اماکن استقراری ساکنان را در قسمت شمالی اشرف تخریب کرده اند تا نشان دهند در این منطقه محلهای زندگی وجود نداشته و یک منطقه کشاورزی بوده است.

۴- نیروهای تحت امر مالکی همچنین سیاج حفاظتی شمال اشرف را نیز از بین برده و تمامی منطقه اشغال شده را با ماشین آلات مهندسی صاف کرده تا نشان دهند که یک منطقه کشاورزی است.

گردانهای مزبور، در همین فاصله خاکریزی به ارتفاع ۳تا ۴متر و طول ۶۵۰۰ متر که مانند خاکریزیهای جنگهای جبهه یی است را در فاصله بسیار نزدیک به محل زندگی و رفت و آمد ساکنان اشرف کشیده اند. آنها با نصب کیوسکهای نگبهانی بر روی این خاکریز محل زندگی ساکنان را ۲۴ساعته کنترل می کنند. همچنین خودروهای زرهی هاموی و نفربرهای بی. ام. پی که لوله های توپ آنها به سمت محل زندگی ساکنان نشانه رفته است، در کنار این خاکریز موضع گرفته اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ فروردین ۱۳۹۰(۱۹ آوریل ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا