سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۸۸

اعزام ماموران جدید وزارت اطلاعات به اشرف برای تشدید شکنجه روانی.

 سه هفته بعد از قتل عام ساکنان اشرف توسط نیروهای تحت امر مالکی و در شرایطی که سیاست ضد انسانی زجرکش کردن مجروحان همچنان ادامه دارد، روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت، وزارت اطلاعات آخوندی تعدادی از مأموران خود را تحت عنوان خانواده از داخل ایران به ورودی اشرف فرستاد تا هم شکنجه روانی مجاهدان اشرف را تشدید کند و هم برای اقدامهای سرکوبگرانه جدید زمینه سازی کنند. این شکنجه روانی با ۲۴۰بلندگو پانزدهمین ماه خود را پشت سر می‌گذارد.

پس از کشتار ۱۹فروردین در میان مزدورانی که برای گرم کردن تنور این شکنجه روانی به اشرف فرستاده شده بودند زنی به نام آن خدابنده (سینگلتون) مقیم انگلستان، مأمور شناخته شده اطلاعات آخوندها که در حال خدمت گذاری در شکنجه گاه اوین هم دیده شده است، به همراه یک مزدور عراقی نیروی تروریستی قدس به نام احلام مالکی و شمار دیگری از مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس که صورتهای خود را پوشانده بودند، دیده شدند.

مقاومت ایران توجه ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل، سفارت آمریکا، نیروهای آمریکایی و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در عراق و عموم جوامع مدافع حقوق بشر را به استمرار شکنجه روانی مجاهدان اشرف و اعزام مأموران جدید و زمینه سازی برای حمله جدید جلب نموده و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به این شکنجه روانی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ اردیبهشت۱۳۹۰(۲۸ آوریل ۲۰۱۱ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا