سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۸۹

بهانه موهوم و دروغین قطع آب اهالی و عطش خونریزی رژیم ایران در اشرف

به دنبال حمله وحشیانه ۱۹فروردین نیروهای عراقی به اشرف که ۳۵شهید و ۳۴۵ مجروح به جا گذاشت، رژیم آخوندی و ایادی آن در عراق، برای یک حمله جدید زمینه سازی می‌کنند.

بعد از اینکه دروغ بزرگ رژیم مبنی بر اینکه مجاهدین اشرف، زمینهای کشاورزی مردم منطقه را اشغال کرده اند، رسوا و بی آبرو شد، فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دروغ مضحک جدیدی روی آورده و مدعی شده است مجاهدین آب مردم منطقه را قطع کرده است.

در همین رابطه حبرگزاری سپاه پاسداران و شبکه های مختلف تلویزیونی فارسی و عربی رژیم روز ۷ اردیبهشت به نقل از آخوند مزدوری به نام صادق الحسینی اعلام کردند « سازمان مجاهدین به اشغال اراضی کشاورزی در منطقه العظیم بسنده نکرده بلکه به طور عمدی مانع از رسیدن آب به باقیمانده زمینهای کشاورزی شده است… اقدام به قطع آب زمینهای کشاورزی از طریق مسدود کردن معبر آبی که از داخل زمینهایی که اشغال کرده بود، می گذشت، نموده است. امری که منجر به خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی استان شده است». دروغهایی که هدفش صرفأ زمینه سازی یک جنایت دیگر است.

این دروغپردازیها در حالی است که همه اهالی منطقه و نیروهای آمریکایی و مراجع بین المللی به خوبی می‌دانند دو ایستگاه پمپاژ آب اشرف که تمامأ به هزینه ساکنان تأسیس شده و اداره می‌شود، علاوه بر آب اشرف، آب مورد نیاز ۲۰هزار تن از روستاهای منطقه را تأمین می‌کند.

ایستگاه پمپاژ آب از نهر دجله، در ۱۹بهمن ۸۶ توسط عوامل نیروی قدس منفجر شد که سازمان مجاهدین در سه سال گذشته جمعا دو میلیون دلار برای بازسازی و اداره آن هزینه کرده است. دومین ایستگاه در سال۱۳۷۶ توسط مجاهدان اشرف در روستای مرفوع تأسیس شد و تا کنون ۱/۵ میلیون دلار برای آن هزینه کرده اند.

مقاومت ایران، توجه دبیرکل ملل متحد، آقای اد ملکرت نماینده ویژه وی در عراق و نیروهای آمریکایی در عراق را به زمینه سازیهای روزمره رژیم ایران و عوامل آن در عراق جلب می کند و برای جلوگیری از یک فاجعه جدید انسانی خواهان اقدام فوری برای بر عهده گرفتن حفاظت اشرف، توسط سازمان ملل و آمریکاست.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹ اردیبهشت۱۳۹۰ (۲۹ آوریل ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا