سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۹۹

مقاومت ایران نسبت به مقاصد شوم سفر صالحی به بغداد هشدار می دهد.

 علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، روز چهارشنبه، ۲۱اردیبهشت، به دستور خامنه ای، رهبر رژیم آخوندی، برای زمینه سازی توطئه های جدید علیه اشرف روانه عراق می شود. وی قرار است با مقامهای دولت دست نشانده رژیم ایران در عراق دیدار وگفتگو کند. یادآوری می شود زمینه سازی حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین به اشرف و کشتار ساکنان آن نیز در سفر پاسدار صالحی و پاسدار کاظمی قمی،

سفیر سابق رژیم در عراق و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس ، در روز ۱۵دی۸۹ به عراق صورت گرفت.

سفر افرادی چون احمد چلبی، مزدور شناخته شده رژیم ایران در عراق، عادل عبدالمهدی معاون سابق رئیس جمهور عراق و ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق و حسن شمری، وزیر دادگستری مالکی به تهران، که به فراخوان مقامهای رژیم ایران بود، در همین رابطه صورت گرفت (دبیرخانه شورا-اطلاعیه۷۲-۳۱فروردین۹۰).

مقاومت ایران نسبت به مقاصد شوم و توطئه های جدید رژیم ایران علیه ساکنان اشرف هشدار می دهد. و از دبیرکل ملل متحد، نماینده ویژه دبیرکل در عراق، کمیسر عالی حقوق بشر، همچنین نیروهای آمریکایی و سفارت آمریکا در عراق را به اقدام فوری برای بر عهده گرفتن حفاظت اشرف و استقرار دائمی تیم نظارت ملل متحد فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۹مه ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا