سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۰۸

مجاهد خلق کاظم نعمت اللهی به خاطر محاصره پزشکی و کارشکنی کمیته سرکوب بر اثر بیماری کلیه درگذشت, فراخوان به اقدام بین المللی برای لغو محاصره پزشکی.

 کاظم نعمت اللهی، ۵۱ ساله، از مجاهدان اشرف، با ۲۲سال سابقه مجاهدت، به خاطر محاصره ضد انسانی پزشکی و کارشکنی مستمر کمیته سرکوب اشرف و عمر خالد، مدیر شکنجه گاه عراق جدید، در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه ۸ خرداد ماه، پس از ۹ ماه مقاومت، در بیمارستان بعقوبه در گذشت.

بر اساس تجویز پزشکان متخصص در ۵مهر۸۹ کاظم می بایست به سرعت تحت دیالیز قرار می گرفت.

اما این عمل به بهانه های مختلف به تعویق افتاد و اولین دیالیز چهار ماه و نیم بعد یعنی در روز ۱۸ بهمن انجام گرفت. بر اساس دستور پزشک بعد از آن نیز کاظم می بایست هر هفته دو بار برای دیالیز به بیمارستان بعقوبه می‌رفت. اما در این مدت بارها بیمارستان عراق جدید، که تنها کارکردش شکنجه مجاهدان مجروح و بیمار است، از فرستادن او به بعقوبه جلوگیری می کرد. این تأخیر و تعللها باعث از کار افتادن هر دو کلیه او شد. پزشک متخصص بعقوبه از کارشکنی های شکنجه گاه عراق جدید به شدت برآشفته بود و به مدیر آن اعتراض می‌کرد.

روز ۱۹ اردیبهشت، وضعیت کاظم به وخامت گرایید. اما عمر خالد از اعزام او به بیمارستان بعقوبه خودداری کرد. دو روز بعد در حالیکه وضع او فوق العاده بحرانی شده بود به بیمارستان بعقوبه و اتاق مراقبتهای ویژه(CCU) منتقل شد. در روز ۲۹ اردیبهشت، وقتی بیمار بار دیگر برای رفتن به بعقوبه، به بیمارستان عراق جدید مراجعه کرد, عمر خالد بار دیگر مانع اعزام وی شد و با اهانت او را بازگرداند و تنها سه روز بعد در اول خرداد به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بعقوبه منتقل شد. اما این بار وضعیت کاظم فوق العاده وخیم بود. تعداد زیادی از مجاهدان اشرف داوطلب بودند برای نجات جان کاظم یک کلیه خود را به او بدهند. ۱۵تن در ۵ و ۶خرداد به بیمارستان عراق جدید مراجعه کردند تا برای اهدای کلیه به بیمارستان بعقوبه بروند, اما عمرخالد مانع رفتن آنان شد و گفت بعدأ برای این کار اقدام کنند.

کاظم نعمت اللهی در ۱۲بهمن در نامه یی به نمایندگان ملل متحد هشدار داده بود: «من نگران هستم آنقدر این محدودیتها و تأخیرها را ادامه دهند تا هر دو کلیه من از کار بیفتد…جان بیماران در اشرف برای عمر خالد مدیر بیمارستان عراق جدید که تحت امر کمیته غیرقانونی وابسته به نخست وزیری کار می‌کند هیچ اهمیتی ندارد, وی نه تنها تسهیلاتی برای درمان بیماران فراهم نمی‌کند بلکه برعکس هر روز برای شدت بخشیدن به اعمال فشار بر بیماران و اذیت و آزار آنها ، در مورد درمان بیماران بیشتر کارشکنی می کند» .

قبل از این نیز مجاهدان خلق مهدی فتحی و محمد رضا حیدریان پس از مدتها مقاومت در برابر بیماری به خاطر ممانعت از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و کارشکنی های کمیته سرکوب اشرف در اذرماه و دی ماه گذشته درگذشتند.

مقاومت ایران کمیته سرکوب اشرف و شخص مالکی که اقدامات سرکوبگرانه و محاصره اشرف، به طور مستقیم به دستور او انجام می‌‌شود، را مسئول مرگ کاظم نعمت اللهی، مهدی فتحی و محمد رضا حیدریان می داند و خواستار اقدام فوری بین المللی برای لغو محاصره پزشکی و دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به خدمات درمانی و نجات جان بیماران و مجروحان وخیم هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ خرداد ۱۳۹۰ (۲۹می ۲۰۱۱ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا