سال ۱۳۹۰

حمله به اشرف – شماره ۱۱۱

 اعمال فشار بر خانواده های ساکنان اشرف و ربودن شماری از آنها

مأموران اطلاعات آخوندی، در روز چهارشنبه ی۱۱خرداد، خانم محبوبه منصوری، از بستگان مجاهدان اشرف را ربودند و تا کنون اطلاعی از او در دست نیست. ۵تن از اعضای خانواده خانم منصوری از جمله دو خواهرش در اشرف به سر می برند. برادر او به نام محمدعلی، به خاطر حضور پسر و دیگر بستگانش در اشرف و همچنین شرکت در مراسم بزرگداشت زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۸۶  بازداشت و به ۱۷سال حبس محکوم شد.

وی هم اکنون در زندان گوهردشت در شرایط طاقتفرسایی به سر می برد.

علاوه بر این بیش از یک ماه است که از خانم آریا و نگار حائری، همسر و دختر زندانی سیاسی ماشاءالله (حمید) حائری که در روز ۱۱اردیبهشت ماه توسط عوامل اطلاعات آخوندی ربوده شدند، اطلاعی در دست نیست. پسر و برادرش سهیل و عبدالله حائری در شمار مجاهدان اشرف هستند.

در روز ۱۱ اردیبهشت ماه همچنین شمار دیگری از خانواده های هوادار مجاهدین و بستگان شهیدان حمله مرگبار ۱۹فروردین به اشرف، از جمله محمود عظیمی، ناصر، طاهره و پویان سوداگری،  حسین حاج آقایی و صدیقه مرادی، در یورش عوامل اطلاعات آخوندی به خانه هایشان دستگیر شدند.

 مقاومت ایران با تأکید بر اینکه بازداشتهای خودسرانه خانواده های مجاهدان اشرف، بخشی از سیاست جنایتکارانه رژیم آخوندی برای اعمال فشار و سرکوب و تشدید جنگ روانی علیه ساکنان اشرف است، عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه را به اقدامی عاجل جهت پایان دادن به سرکوب خانواده ها فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵خرداد ۱۳۹۰ (۵ژوئن ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا