سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۱۲

مالکی گزارش جنایت ۱۹فروردین و اقدامهای سرکوبگرانه علیه اشرف را به نماینده خامنه ای تقدیم می‌کند.

 بنا بر گزارشهای دریافتی از درون رژیم آخوندی، مالکی در روز ۱۴خرداد، در ملاقات با علی محمد سعیدلو، معاون احمدی نژاد، رئیس جمهور ارتجاع، بیلانی از خوشخدمتی‌های خود علیه مجاهدان اشرف را به او داد تا در بازگشت به ایران در اختیار خامنه ای و احمدی نژاد قرار دهد.

مالکی به همین منظور از مدتی قبل از سفر سعیدلو به عراق، فاروق الاعرجی، مدیر دفتر نظامی خود؛ محمد سلمان از مقامهای امنیتی دفترش و علی یاسری،

رئیس کمیته سرکوب اشرف؛ را مأمور کرده بود تا پرونده مفصلی از جنایت ۱۹فروردین و دیگر اقدامهای سرکوبگرانه و ضد انسانی علیه مجاهدین اشرف آماده کنند. معاون احمدی نژاد در این ملاقات دستورات جدید خامنه ای را به مالکی داد و خواستار تشدید فشار و کشتار شدیدتر علیه اشرف شد.

بر اساس این گزارشها، مالکی قول داده است که اعضای دفتر خود و کمیته سرکوب اشرف را نسبت به دستورات جدید رژیم توجیه کند و راهکارهای مناسب برای اجرای خواستهای رژیم را با هماهنگی با سفیر رژیم در بغداد آماده کنند.

سعید لو که در این سفر خامنه ای را نمایندگی می‌کرد، دو بار با مالکی ملاقات کرد. وی از جمله نگرانی رژیم را از بن بست و وضعیت بحرانی دولت عراق و احتمال سقوط مالکی ابراز نمود. او تضمین داد رژیم آخوندی با تمام قوا از او حمایت می کند و آماده است بعد از خروج نیروهای آمریکایی، با حضور نظامی و امنیتی بیشتر در عراق مالکی را بر سر کار نگهدارد. وی از مالکی برای دیدار از ایران و امضای توافقنامه های همکاری نظامی و امنیتی با رژیم دعوت کرد.

سفر سعیدلو، یکی از مسافرتهای متعدد سرکردگان رژیم آخوندی به عراق و مسافرتهای بیشمار دست نشاندگان عراقی رژیم به ایران است. یک هدف ثابت این سفرها، تشدید فشار بر ساکنان اشرف است. مقاومت ایران نسبت به اهداف شوم این سفرها و توطئه های جدید رژیم ایران علیه ساکنان اشرف هشدار می دهد و سازمان ملل متحد و آمریکا را به اقدام فوری برای بر عهده گرفتن حفاظت اشرف و استقرار دائمی تیم نظارت ملل متحد فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸خرداد ۱۳۹۰(۸ ژوئن ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا