سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۲۵

نیروهای تحت امر مالکی در گرمای ۵۰درجه از ورود سوخت به اشرف جلوگیری می‌کنند, دو ماه است نفت و گازوییل و شش ماه است که بنزین وارد اشرف نشده است.

 نیروهای تحت امر نوری مالکی در یک اقدام ضد انسانی شش ماه است از ورود بنزین و دو ماه است از سایر مواد سوختی به اشرف جلوگیری می‌کنند. در گرمای ۵۰درجه و قطع مکرر برق، فقدان مواد سوختی و از کار افتادن ژنراتورها در سرویسهای حیاتی ضایعات بسیار زیادی به جای گذاشته که هر روز ابعاد آن بیشتر می‌شود. بسیاری از کولرها، سردخانه ها و فریزرها و دستگاههای پزشکی از کار افتاده

و مشکلات زیادی برای ساکنان به ویژه بیماران و مجروحان ایجاد کرده اند.

روز هشتم خرداد نیروهای عراقی از ورود یک تانکر سوخت، که با هزینه ساکنان خریداری شده بود، جلوگیری کرده و آن را بازگرداندند و بعد از آن نیز اجازه ورود هیچ تانکر دیگری را ندادند.

آخرین تانکر بنزین بعد از چند ماه در فوریه گذشته وارد اشرف شد و از آن پس هیچ تانکر بنزین اجازه ورود نیافته است.

هر چند در دو سال و نیم گذشته نیروهای عراقی به طور مستمر در ورود سوخت کارشکنی می‌کردند، اما پس از حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق برای بالا بردن فشار ورود سوخت را به طور کامل قطع کرده است.

این محاصره خبیثانه در حالی است که بخش زیادی از برق ورودی اشرف که هزینه آن را ساکنان می پردازند صرف نیروهای سرکوبگر عراقی و همچنین صرف تأمین برق مزدوران وزارت اطلاعات و بلندگوهای آنها در اطراف اشرف می‌شود.

ممانعت کامل از ورود سوخت بارها با مقامهای آمریکایی و سازمان ملل در میان گذاشته شده است و نمایندگان سازمان ملل از منابع سوخت اشرف بازدید کرده و این حقیقت را از نزدیک مشاهده کرده اند که ذخایر سوخت اشرف بسیار ناچیز و در حال اتمام است.

ممانعت از ورود سوخت همچنانکه کارشکنی در دسترسی به خدمات پزشکی نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و بسیاری دیگر از بخشهای قانون بین المللی انساندوستانه و قانون حقوق بشر بین المللی است و در عداد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شود و مسئولان آن می بایست محاکمه و مجازات شوند.

مقاومت ایران از دولت و نیروهای آمریکایی و سازمان ملل می‌خواهد با بر عهده گرفتن مسئؤلیتهای بین المللی و قانونی خود به این محاصره ضد انسانی پایان دهند و اجازه ندهند رژیم ایران از طریق دست نشاندگانش در عراق به جنایت علیه اپوزیسیون خود ادامه دهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ تیر۱۳۹۰ (۱۲ژوییه۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا