سال ۱۳۹۰

مقاومت ایران حملات تروریستی در نروژ را به شدت محکوم می کند

مقاومت ایران، حملات تروریستی علیه مقر نخست وزیری نروژ و اردوی جوانان حزب کارگر این کشور را قویاً محکوم می کند

 و گرمترین همدردیها و همبستگی ها و تسلیتها را به دولت و مردم نروژ و به ویژه خانواده کشته‌‌شدگان ابراز می‌دارد و بهبودی کامل و سریع مجروحان را آرزو می‌کند.

جنایتهای شوکه‌کننده روز جمعه در نروژ، اهمیت و ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر تروریسم وحشیانه‌یی را برجسته می‌کند که بانکدار مرکزی آن فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول مرداد۱۳۹۰ (۲۳ژوییه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا