سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۳۵

مجاهد خلق محسن انصاری به خاطر کارشکنی نیروهای مالکی در دسترسی به خدمات پزشکی جان باخت.

 فراخوان به آمریکا، اروپا و ملل متحد برای وادار کردن عراق به لغو محاصره یا انتقال بیماران و مجروحان به خارج.

مجاهد خلق محسن انصاری، زندانی سیاسی در دوران خمینی، پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماریMS، به خاطر کارشکنی نیروهای تحت امر مالکی در دسترسی ساکنان اشرف به پزشکان تخصصی و خدمات پزشکی، صبح روز پنجشنبه۲۷مردادماه  جان باخت.

محسن انصاری که ۳۱سال پیش به صفوف سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست، در اوایل دهه ۶۰ به مدت سه سال در زندانهای و سیاهچالهای رژیم آخوندی در اسارت به سر برد. او در سال ۱۳۶۶ از ناحیه پا به دست پاسداران جنایتکار مجروح شد و تا آخر از آثار این جراحت به شدت رنج می برد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و ساکنان اشرف، طی دو و نیم سال گذشته، بارها خواستار مداخله دولت و نیروهای آمریکایی و سازمان ملل متحد برای پایان دادن به محاصره ضد انسانی پزشکی علیه اشرف و دسترسی آزادانه ساکنان به پزشکان و بیمارستانهای تخصصی و خدمات پزشکی در عراق، شده بودند، اما رژیم ایران و دولت عراق با محروم کردن اشرف از خدمات پزشکی در صددند مجروحان و بیماران را زجرکش کنند. دست کم ۶تن از مجروحان ۱۹فروردین و ۴تن از بیماران صعب العلاج در ماههای گذشته به خاطر محاصره پزشکی جان باختند.

ساکنان اشرف در نوامبر سال۲۰۰۹، از سازمان ملل و یونامی خواستند، محسن انصاری و شمار دیگری از بیماران صعب العلاج را به دلیل محاصره پزشکی اعمال شده درکمپ اشرف به خارج از عراق منتقل کنند. به رغم پیگیریهای مستمر هیچیک از این لیست ۵۲ نفره امکان انتقال به خارج عراق را پیدا نکردند.

از سوی دیگر شورای ملی مقاومت از ژانویه ۲۰۱۰ چندین بار از دولت فرانسه خواست اجازه دهد محسن انصاری که پناهنده فرانسه بود، برای معالجه به فرانسه  بازگردد، اما چنین اجازه یی نیز داده نشد.

مقاومت ایران با تأکید بر اینکه دولت عراق و شخص مالکی را مسئول مرگ محسن انصاری و دیگر مجروحان و بیماران اشرف می‌داند، بار دیگر از سازمان ملل متحد و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهد یا دولت عراق را وادار به پایان دادن به این محاصره جنایتکارانه کنند یا مجروحان و بیماران صعب العلاج را به خارج از عراق منتقل کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷مرداد ۱۳۹۰(۱۸اوت ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا