سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۳۸

تلاش رسوای مالکی برای سهیم کردن نماینده ویژه دبیرکل در جنایت علیه بشریت در اشرف.

 مالکی روز یکشنبه۶شهریور در پی دیدار خداحافظی با آقای اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق، ادعا کرد:

«نماینده ویژه دبیر کل در عراق….به ویژه موضوع قرارگاه اشرف و ضرورت اجرای مصوبه شورای وزیران، مربوط به اخراج ساکنان اشرف از عراق در پایان سال جاری» را مورد تأکید قرار داد (سایت مالکی، تلویزیون حکومتی العراقیه -۲۸ اوت ۲۰۱۱).

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بلادرنگ طی نامه یی به آقای اد ملکرت خاطرنشان کرد: مالکی که اکنون از سوی دادگاه اسپانیا به خاطر جنایت علیه بشریت در اشرف در مردادماه۸۸ و فروردین۹۰ تحت پیگیرد قرار دارد، وقیحانه با نسبت دادن چنین یاوه هایی به نماینده ویژه دبیرکل برای کشتار دیگری علیه ساکنان اشرف زمینه سازی می‌کند. این یک تلاش رسوا  برای سهیم کردن نماینده ویژه دبیرکل در جنایت علیه بشریت در مورد افراد حفاظت شده و پناهندگان بیدفاع در اشرف  است. 

این قبیل تلاشها در شرایطی صورت می‌گیرد که دبیرکل و مقامهای ارشد ملل متحد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، در گزارشها و موضعگیریها و مکاتبات و دیدارهای خود با مالکی و دیگر مقامهای دولت عراق، اکیداً  خواستار پرهیز از خشونت و خونریزی و همچنین لغو ضرب الاجل ساختگی پایان ۲۰۱۱ و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان اشرف در چارچوب قوانین و معیارهای بین المللی شده اند. آنها همچنین به یک تحقیقات جامع و مستقل و شفاف  دربارة جنایت بزرگ علیه بشریت در روز ۸ آوریل در اشرف فراخوان داده‌اند.

خانم رجوی از اد ملکرت خواست اظهاراتی را که مالکی به او نسبت داده است، تصحیح کند و اجازه ندهد رژیم ایران و دست نشاندگان عراقیش از ملل متحد در جهت کشتار ساکنان اشرف بهره برداری کنند.

خانم رجوی در نامه های جداگانه به دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده عالی اتحادیه اروپا خواهان مداخله آنها شد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت به طور مشخص از آقای گوترز خواست حق برخورداری ساکنان اشرف از حفاظت بین المللی را به طور رسمی اعلام کند. وی همچنین از خانم پیلای خواستار استقرار دائمی ناظران ملل متحد در اشرف و  انجام تحقیقات در مورد جنایت ۱۹ فروردین شد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷شهریور ۱۳۹۰ (۲۹ اوت ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا