سال ۱۳۹۰

اطلاعیه شماره ۲

پیام خانم رجوی به قیام آفرینان تبریز و ارومیه

 خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به مردم بهپاخاسته ارومیه و تبریز درود فرستاد و خیزش دلیرانة آذربایجان را  نشانی از آتشفشان نارضایتی تمام جامعه ایران دانست که دیکتاتوری مذهبی را برنمیتابد.

خانم رجوی مردم سراسرایران به ویژه مردم و جوانان تهران را به همبستگی با مردم ارومیه و تبریز فراخواند و تأکید کرد : واکنشهای وحشیانه دژخیمان پاسدار و بسیجی در  قبال حرکتهای اعتراضی هفتة گذشته

و امروز و  مجروح شدن و آسیب دیدن دهها تن از مردم وجوانان دلیر ارومیه و تبریز و دستگیریهای گسترده، سرآسیمگی و شکنندگی رژیمی را برملا می کند که از هرطرف خود را در خطر میبیند.

از یک طرف خشم و اعتراض مردم ایران به ویژه زنان و جوانان برای به زیر کشیدن این رژیم، از طرف دیگر موج تغییر و سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در سراسر منطقه که آخوندها از تأثیرات آن در ایران به خود میلرزند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت:  وضعیت اسفناک دریاچة ارومیه نمونهیی از ویرانگری و تباهی رژیم ولایت فقیه است  که جز با سرنگونی این رژیم راه علاجی برای آن وجود ندارد.

خانم رجوی جامعه جهانی به ویژه ملل متحد عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن اقدامهای سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی فراخواند و خواستار اقدامات فوری برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه دستگیرشدگان تبریز و ارومیه فراخواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ شهریور ۱۳۹۰ ( ۳ سپتامبر ۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا