سال ۱۳۹۰

تمهیدات سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از گسترش حرکت اعتراضی در ورزشگاه آزادی

رژیم آخوندی برای مقابله با حرکت اعتراضی امروز مردم در ورزشگاه آزادی تهران، به تمهیدات سرکوبگرانه مختلفی دست زد.  حضور متراکم  گردانهای بسیجی و پاسدار در میدان آزادی و خیابانهای اطراف آن  و ورزشگاه آزادی از آن جمله بود.

سرتیپ پاسدار عزت الله بیگی فرمانده اطلاعات سپاه موسوم به «محمد» برای کنترل اوضاع دراستادیوم آزادی مستقرشده بود. مزدوران بسیجی  ناحیه ۲۲سپاه موسوم به «عمار» نیز برای سرکوب معترضان در استادیوم مستقر شده بودند.

یکانهای ضدشورش و  مزدوران نیروی انتظامی با خودروهای ضدشورش از میدان آزادی تا استادیوم آزادی دردو طرف جاده مستقر بودند.

 رژیم آخوندی برای جلوگیری از انتشار اخبار این حرکت اعتراضی از ساعتها پیش از آغاز مسابقه،  اینترنت و تلفن جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی را قطع کرده بود.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸شهریور۱۳۹۰(۹سپتامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا