سال ۱۳۹۰

اعدام ۱۳ زندانی در چهار روز

 رژیم ضدبشری آخوندها طی روزهای ۱۹تا ۲۲شهریور ۱۳ زندانی را در شهرهای مختلف اعدام کرد.

بر اساس گزارش رسانه های حکومتی سه زندانی در قم، یک زندانی در دشستان و یک زندانی در تهران (۲۲شهریور)، ۵زندانی در شاهرود( ۲۱شهریور)، یک زندانی در مشکین شهر(۲۰شهریور) و دو زندانی در ساری (۱۹شهریور) اعدام شدند.

دو تن از این زندانیان در (تهران و دشستان) در ملأعام اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامها صرفا طی روزهای ۱۲تا۲۲شهریور به ۲۷نفر بالغ می شود.

رسانه های خبری حکومتی پیش از این از قول سردژخیم رضایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، از اجرای ۴۰حکم اعدام  در آینده نزدیک، صرفا در استان اردبیل خبر داده بودند.

رژیم آخوندها همزمان با افزایش اعدام تحت عنوان «ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی» به دستگیریهای جمعی، برگزاری مانورهای سرکوبگرانه، جمع آوری دهها هزار قطعه تجهیزات ماهواره یی در شهرهای مختلف کشور دست زده است. تنها در کرمانشاه ۹۰۰۰قطعه تجهیزات ماهواره یی و سی دی در دو هفته گذشته، و ۱۵۰۰قطعه تجهیزات ماهواره یی در اصفهان، شاهین شهر و لنجان (روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی-۱۷شهریور) و…جمع آوری شده است.

 این اقدامهای سرکوبگرانه به منظور تشدید جو ارعاب و برای جلوگیری از شعله ور شدن قیام و بالاگرفتن اعتراضات عمومی در شرایطی است که سرنگونی این نظام بیش از هر زمان دیگر در چشم‌انداز قرار گرفته است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳شهریور ۱۳۹۰ (۱۴سپتامبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا