سال ۱۳۹۰

گزارش جدید آژانس انرژی اتمی حاکی از تسریع پروژه دستیابی به بمب اتمی است و ضرورت اعمال تحریمهای همه جانبه را مضاعف می‌کند

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران درمورد جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی گفت: این گزارش که نشانگر سرعت و شدت یافتن تلاشهای رژیم آخوندی برای تولید بمب اتمی است، ضرورت اتخاذ یک موضع قاطع و اعمال تحریمهای همه‌جانیه علیه رژیم ایران را مضاعف میکند.

گزارش نگرانی فزاینده خود را نسبت به «وجود احتمالی فعالیتهای مخفیانه اتمی توسط سازمانهای مرتبط با نهادهای نظامی در ایران در گذشته و حال …از جمله فعالیتهای مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک» ابراز می کند

و از رژیم ایران می خواهد که به طور کامل با بازرسان آژانس همکاری کند.

افزایش قابل توجه تولید اورانیوم غنی شده با غلظت ۱۹/۷۵درصد  و در اختیار داشتن بیش از ۷۰کیلوگرم از این نوع اورانیوم، استفاده از دو نوع پیشرفته از سانترفیوژ (مدلهایIR-2m  وIR-4) در بخش آزمایشی تأسیسات نطنز، راه اندازی سانترفیوژها برای نصب در سایت فردو، در اختیار داشتن ۴۵۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غلظت پایین [که با افزایش غلظت آنها برای تولید ۴بمب اتمی کافی است]. نقض مستمر قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام از دیگر مواردی است که درگزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

خانم رجوی گفت: مقاومت ایران بیش از دو دهه است که طرحهای شوم  رژیم ایران برای دستیابی به بمب اتمی را فاش کرده و نسبت به ابعاد فاجعه بار آن هشدار داده است. اما، جامعه جهانی بهجای تحریم و اعمال قاطعیت, با مذاکره و امتیاز دادن به این رژیم قرون وسطایی، زمان و امکانات لازم را برای تکمیل پروژه های اتمی در اختیارش قرار داده است.

وی افزود: آخوندها که از یک سو در اثر قیامهای منطقه از فروپاشی جبهه منطقه یی خود بیمناکند و از سوی دیگر نگران بالا گرفتن قیام مردم ایران هستند، بیش از همیشه خود را نیازمند بمب اتمی به مثابه تضمین بقای حکومتشان می بینند.

 رژیم آخوندی به منظور تسریع پروژه های اتمی از ابتدای سال۱۳۹۰ کلیه کارشناسان اتمی خود را در مؤسسه یی به نام سازمان پژوهشهای نوین دفاعی(سپند) تحت ریاست فخری زاده متمرکز کرده و با گماردن پاسدار فریدون عباسی به سمت رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، کلیه این فعالیتها را در زیر چتر سپاه پاسداران قرار داده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲شهریور۱۳۹۰(۱۳سپتامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا