سال ۱۳۹۰

مریم رجوی: دولت عراق باید به سرکشی از قوانین و التزامات بین المللی پایان دهد

مریم رجوی: دولت عراق باید به سرکشی از قوانین و التزامات بین المللی پایان دهد, ضرب الاجل غیر قانونی بستن اشرف را ملغی کند و بازدید نماینده ویژه اتحادیه اروپا را از اشرف بپذیرد

• اصرارهای مکرر مالکی و زیباری بر بستن اشرف تا پایان سال و سرباز زدن از قبول نماینده ویژه بارونس اشتون برای اشرف، اعلام یک حمام خون دیگر است تا بعداً به حساب کشورهای ثالث بنویسد که ساکنان اشرف را از عراق خارج نکرده اند

•  کمیساریای عالی پناهندگان، طبق قانون، دولت عراق را «کشور میزبان» اعضای مجاهدین در اشرف میداند

و « مسئولیت اصلی امنیت و حفاظت ساکنان اشرف» را برعهدة این دولت میگذارد. اما چنین چیزی در عمل تعلیق به محال است. زیرا قانون شکنان حاکم بر عراق از زمان تحویل گرفتن حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی، قاتلان و شکنجه گران ساکنان آن بوده اند و به دادگاه اسپانیا احضار شدند

• علاوه بر نیروهای تحت امر مالکی و نیروی تروریستی قدس، احمد چلبی، عمار حکیم، مقتدی صدر و دیگر دست نشاندگان رژیم ایران، مجاهدان اشرف را پیاپی به قتل و قصاص و محاکمه تهدید میکنند. آمریکا، دبیرکل ملل متحد ، کمیسرعالی حقوق بشر و یونامی باید حفاظت ساکنان اشرف را تضمین کنند

• خانم رجوی با تأکید بر آمادگی ساکنان اشرف برای مصاحبه های انفرادی، هشدار داد: با توجه به سوابق گروگانگیری و انفجار و ترور وحمله به ستون های لجستیک اشرف، هرگونه بیرون بردن ساکنان ، برای ثبت نام یا مصاحبه و هر عنوان دیگر، غیر قابل قبول است مگر رفت و برگشت آنها، مانند پرسنل ملل متحد و کشورهای غربی به اشرف، با هلی کوپتر و تماماً تحت حفاظت ومسئولیت ملل متحد صورت گیرد

• راه ساده و عملی دیگر، جدا سازی قسمتی از اشرف و تحویل آن به ناظران یونامی و پرسنل کمیساریای عالی پناهندگان است تا در این قسمت بطور مجزا و مستقل، تحت پرچم ملل متحد به انجام مأموریت خود بپردازند و برای جلوگیری از یک حمام خون دیگر، موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف را بسرعت باز تأیید کنند

• شاخص اعتماد ملل متحد به دولت مالکی و رها شدن این دولت از یوغ فاشیسم دینی حاکم بر ایران ، اذعان به موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف، لغو محاصره و پایان دادن به محدودیت ها و شکنجة روانی و پس فرستادن دکل های پارازیت و ۳۰۰بلندگو برای خامنه ای است که اخیراً برخی وزیران مالکی به دستبوس او شتافتند

 

وزیرخارجه عراق در روز ۳۱شهریور در نیویورک، یکبار دیگر به دستور مالکی مخالفت دولت عراق را با انتصاب نماینده ویژه بارونس اشتون برای اشرف و ورود وی به عراق، اعلام کرد. زیباری در سرکشی آشکار از قوانین و التزامات بین المللی تأکیدکرد، دولت عراق «ملتزم به بستن قرارگاه درپایان سال است واقدامهای لازم برای اجرای این طرح» است. او در عین حال این فکاهی را تکرار کرد که دولتش در رفتار با ساکنان اشرف « قانون انساندوستانه بین المللی» را مراعات می کند (سایت وزارتخارجه عراق ۲۲سپتامبر ۲۰۱۱). از دید کسانی که با خون سربازان ائتلاف و با سلاحها و کمکهای بیدریغ ایالات متحده بر مسند قدرت نشسته اند، حمله به انسانهای بیدفاع با زرهی و له کردن آنها در زیر چرخهای هاموی و هامر بخشی از قانون انساندوستانه بین المللی محسوب می شود! سند محرمانه یی که مقاومت ایران اخیراً با امضا فرهاد حسین نعمت الله، دبیرکل شورای وزیران مالکی، افشا و منتشر کرد در این باره جای تردید باقی نمی‌گذارد ( اطلاعیه شماره ۱۴۰ – اشغال اشرف، ۴سپتامبر ۲۰۱۱).

طبق این سند مالکی برای حمله ۸ آوریل سناریو و دستوراتی به شرح زیر صادر کرده است: 

«۱-اقدام نظامی برای پاکسازی بخشی از زمینهایی که سازمان آنها را اشغال کرده و قرار دادن این زمینها تحت کنترل نیروهای عراقی

۲- تبلیغات در مورد تجاوزهایی که این سازمان تروریستی در زمینه تملک زمینهای کشاورزان انجام داده است.

۳-بسیج افکار عمومی در استان دیالی برای تظاهرات و خواستن حقوقشان در زمینه برگرداندن زمینهای خود از دست این سازمان تروریستی.

۴-اقدام در رابطه با دادگاهها و دستگاه قضایی برای شکایت علیه این سازمان تروریستی و درخواست خسارت مالی ….

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة مقاومت ایران، با یادآوری سیل کمکهای آمریکا و اروپا به دولت عراق، ابتکار عمل بارونس اشتون برای ممانعت از کشتار ساکنان اشرف را یک اقدام حیاتی خواند. وی گفت: جامعه بین المللی باید دولت عراق را وادار کند به سرکشی از قوانین و التزامهای بین المللی پایان دهد. ضرب الاجل مصنوعی و غیر قانونی بستن اشرف را ملغی کند و بازدیدهای نماینده ویژه اتحادیه اروپا را از اشرف بپذیرد. این ضرب الاجل را مالکی پس از قتل عام ۸ آوریل در اشرف برای انحراف افکار عمومی از جنایت بزرگ علیه بشریت ابداع کرده است.

خانم رجوی خاطر نشان کرد: در شرایطی که کمیساری عالی پناهندگان، موقعیت قانونی ساکنان اشرف را به عنوان پناهجو و افراد حفاظت شده تحت قانون بین المللی اعلام کرده و فعالانه برای تعیین تکلیف آنها تلاش میکند، اصرارهای مکرر مالکی و زیباری بر بستن اشرف تا پایان سال و سرباز زدن از قبول نماینده ویژه بارونس اشتون برای اشرف، اعلام یک حمام خون دیگر است تا به دنبال آن به حساب کشورهای ثالث نوشته شود که چرا ساکنان اشرف را دراین فاصله از عراق خارج نکرده اند.

خانم رجوی افزود: در چنین وضعیتی، کمیساریای عالی پناهندگان، طبق قانون، دولت عراق را «کشور میزبان» اعضای مجاهدین در اشرف می‌داند و «مسئولیت اصلی امنیت و حفاظت ساکنان اشرف» را برعهدة این دولت می‌گذارد. اما قانون‌شکنان حاکم بر عراق از زمان انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به آنها، در ابتدای۲۰۰۹، قاتلان و شکنجه گران ساکنان اشرف بوده اند و به دادگاه اسپانیا احضار شدند.

عهده دار شدن حفاظت ساکنان اشرف توسط دولت مالکی تعلیق به محال است. به ویژه آن که علاوه بر مزدوران نیروی تروریستی قدس؛ احمد چلبی، عمار حکیم و مقتدی صدر و دیگر دست نشاندگان رژیم ایران، مجاهدان اشرف را به قتل و قصاص و محاکمه تهدید می‌کنند (مقتدی صدر، خبرگزاری سپاه پاسداران و سایت وزارت اطلاعات رژیم ایران، هابیلیان، ۲۸شهریور۹۰- عمار حکیم، خبرگزاری مهر متعلق به خامنه ای ۲۵شهریور۹۰- احمد چلبی، العالم تلویزیون عرب زبان رژیم ایران ۹خرداد۹۰).

دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، که ۴۰۰۰ پارلمانتر در کشورهای مختلف جهان را نمایندگی می‌کند، دو روز قبل از حملة ۸ آوریل در نامه به وزیر خارجه آمریکا نوشته بود، بیانیة احمد چلبی علیه ساکنان اشرف به تاریخ ۴ آوریل، هیچ تردیدی در مورد نیات رژیم ایران در حمله به اشرف باقی نمی‌گذارد…

خانم رجوی گفت: از این رو، آمریکا ، دبیرکل ملل متحد، کمیسرعالی حقوق بشر و یونامی باید بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را که درمرداد۸۸ و فروردین۹۰، دو بار مورد حمله قرار گرفته اند، تضمین کنند. ۶حملة دیگر نیروهای عراقی و مزدوران رژیم ایران در فاصلة ۹مهرماه  تا ۱۷دیماه ۸۹ نیز ۲۲۱ مجروح برجای گذاشت.

خانم رجوی با تأکید بر آمادگی ساکنان اشرف برای مصاحبه های انفرادی، هشدار داد: با توجه به سوابق گروگانگیری و انفجار و ترور وحمله به ستونهای لجستیک، هرگونه بیرون بردن ساکنان از اشرف، تحت هر عنوان برای ثبت نام یا مصاحبه غیر قابل قبول است، مگر رفت و برگشت آنها، مانند پرسنل ملل متحد و کشورهای غربی به اشرف، با هلی کوپتر و به طور کامل تحت حفاظت و مسئولیت ملل متحد صورت گیرد. یک راه حل ساده و عملی، جدا سازی قسمتی از اشرف و تحویل آن به ناظران یونامی و پرسنل کمیساریای عالی پناهندگان است تا به طور مجزا و مستقل، تحت پرچم ملل متحد به انجام مأموریت خود بپردازند و برای جلوگیری از یک حمام خون دیگر، موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف را به سرعت بازتأیید کنند. امری که تا کنون فشارها و کارشکنی های دولت عراق، مانع آن شده است.

شاخص اعتماد ملل متحد به دولت مالکی و رها شدن این دولت از یوغ فاشیسم دینی حاکم بر ایران ، اذعان به موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف، لغو محاصره و پایان دادن به محدودیتها و شکنجة روانی و پس فرستادن دکلهای پارازیت و ۳۰۰بلندگو برای خامنه ای است که به تازگی برخی وزیران مالکی عراق به دستبوس او شتافتند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳مهر۱۳۹۰ (۲۵سپتامبر۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا