سال ۱۳۹۰

خانم رجوی از مراجعه به ملل متحد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین حمایت می‌کند

 خانم مریم رجوی، ر‌ئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طرح دولت فلسطین به رهبری پرزیدنت محمود عباس برای مراجعه به شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد، به منظور به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را اقدامی در راستای صلح و دموکراسی و همزیستی در تمامی منطقه توصیف کرد.

 وی تأکید نمود تشکیل چنین دولتی یک ضربه کاری به نفوذ ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم برخاسته از آن در تمام منطقه و یک گام بزرگ در خلع ید از فاشیسم دینی حاکم بر ایران از کشورهای منطقه است.

هر کس که واقعا خواهان دموکراسی و صلح در منطقه باشد و درک درستی از بنیادگرایی اسلامی و تهدیدهای آن برای صلح و دموکراسی داشته باشد بدون تردید از طرح دولت فلسطین حمایت خواهد کرد.

خانم رجوی افزود بدون تردید بازنده چنین تحولی، آنهم همزمان با قیامهای آزادیخواهانه کشورهای منطقه، رژیم ایران و مزدوران و جریانهای وابسته به آن در عراق و سوریه و فلسطین و لبنان دیگر کشورهای منطقه هستند. به همین خاطر این رژیم به رغم همه شعارهای دجالگرانه اش به نفع فلسطین، مستقیم و غیرمستقیم در مقابل دولت فلسطین و طرحها و برنامه های آن کار شکنی می‌کند. همچنان که گروههای فلسطینی وابسته به خودش را وادار کرده است که با طرح محمود عباس به شکلهای گوناگون مخالفت کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ شهریور۱۳۹۰(۱۹ سپتامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا