سال ۱۳۹۰

تظاهرات پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به افزایش مالیاتها

بازاریان نزدیک دو ماه است در اعتصاب به سر می برند.

 روز سه شنبه ۵مهر پارچه فروشان بازار تهران، با شعار الله اکبر در اعتراض به طرح مالیاتی چپاولگرانه رژیم و رسیدگی نشدن به خواستهایشان دست به راهپیمایی و تجمع اعتراضی زدند. بسیاری از دیگر مغازه داران نیز در همبستگی با آنان مغازه های خود را بستند. این حرکت اعتراضی در حالی صورت گرفت که نیروهای سرکوبگر از روزهای قبل به تهدید بازاریان پرداخته بودند و از صبح سه شنبه مناطق اطراف بازار را تحت کنترل خود داشتند تا از پیوستن مردم به بازاریان جلوگیری کنند.

حرکت اعتراضی بازاریان صنف پارچه فروش از روز ۱۰مردادماه آغاز شد. آنها خواستار ملغی شدن قانون مالیات ۴درصد بر ارزش افزوده، اصلاح ضرایب مالیاتی، بخشودگی جرایم واحدهایی که دیرکرد مالیات دارند و تصحیح پروانه های کسب خود شده اند.

 طی این دو ماه، علاوه بر حملات ارگانهای سرکوبگر به بازاریان اعتصابی، دیگر ارگانهای حکومتی ازجمله سازمان امور مالیاتی بارها آنان را برای پایان دادن به اعتصاب خود تحت فشار گذاشته اند. ازجمله پارچه فروشان را تهدید کرده اند که در صورت بستن مغازه هایشان آنها را جریمه های سنگین خواهند کرد.

لایحه اخذ مالیات ۴درصد بر ارزش افزوده در تیرماه سال جاری توسط مجلس رژیم تصویب شد. این لایحه که ۳سال قبل تصویب شده بود در سال۸۸ به دنبال اعتصاب بازاریان به تعویق افتاد. بر اساس این لایحه، کلیه مراحل تولید و فروش پارچه مشمول پرداخت ۴درصد مالیات می‌شوند که در مجموع مالیات مقررشده به حدود۲۰درصد بالغ می‌شود. چیزی که افزایش بیرویه قیمت پارچه را به دنبال خواهد داشت.

این طرح که بیشترین فشار را بر بازاریان جزء وارد می کند، در شرایطی است که سران رژیم برای کسب حمایت سیاسی چین و به جیب زدن سودهای نجومی، بازار پوشاک و پارچه را از تولیدات نامرغوب چینی اشباع کرده اند و باعث ورشکسته شدن، تعطیلی یا افت تولید کارخانه های نساجی و بیکاری هزاران کارگر و رکورد بیسابقه در بازار پارچه و ورشکستگی بازاریان این صنف شده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷مهر۱۳۹۰ (۲۹سپتامبر۲۰۱۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا