سال ۱۳۹۰

فراخوان مقاومت ایران برای نجات جان کشیش یوسف ندرخانی

صحنه سازیهای مسخره و دادگاه نمایشی محاکمه کشیش یوسف ندرخانی و مخیر کردن او بین توبه و اعدام، نمونه دیگری از سبعیت بی حد و حصر رژیم آخوندی و نیاز مبرم آن به تشدید سرکوب و خفقان برای مقابله با خشم و نفرت عموم مردم ایران به ویژه اقلیتهای مذهبی است که خواستار سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران هستند.

 مقاومت ایران دبیرکل، شورای امنیت، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و  عموم دولتها و مراجع مدافع حقوق بشری را به اقدامهای جدی و عملی برای آزادی فوری آقای ندرخانی فرا‌می‌خواند.

محکوم کردن نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران کافی نیست. این رژیم قرون وسطایی به خاطر این جنایتها باید مورد تحریم قرار گرفته و سردمداران آن به همین خاطر، از جمله اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی، شامل شمار زیادی از مسیحیان، ترور فجیع کشیشان مسیحی در سال ۱۹۹۴ و تبعیض وحشیانه علیه اقلیتهای مذهبی و قومی، باید محاکمه شوند. خامنه ای، احمدی نژاد و دیگر سران کنونی رژیم در همه جنایتهای سه دهه گذشته بیشترین نقش را داشته‌اند.

کشیش یوسف ندرخانی، ۳۵ساله، پدر دو فرزند، از دو سال پیش به اتهام آخوند ساخته ارتداد، در شهر رشت در زندان به سر می برد. او به اعدام یا بازگشت از اعتقاد خود مخیر شده است. هم اکنون شمار زیادی از مسیحیان و پیروان سایر ادیان به اتهامهای مشابه در زندانهای رژیم آخوندی زندانی هستند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷مهر۱۳۹۰ (۲۹سپتامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا