سال ۱۳۹۰

ایران: ۲۳ اعدام در دو هفته

رژیم ضدبشری آخوندی صبح روز چهارشنبه ۲۰مهرماه، چهار جوان زندانی را در زندان شاهین شهر به دار آویخت.

 ۹زندانی دیگر طی روزهای ۱۰تا ۱۹مهرماه در شهرهای اصفهان، کرمان، ساری و سمنان به دار آویخته شدند. در همین فاصله دست کم ۱۰زندانی در زندانهای گوهردشت، ارومیه ، کرمان و خورین ورامین به طور مخفیانه اعدام شدند.

به این ترتیب شمار اعدامها در دو هفته گذشته ( از ابتدای ماه اکتبر) به ۲۳ مورد بالغ می‌شود.

رژیم آخوندی در هراس از اوجگیری قیام مردمی و نگران از بهار عرب و در هم شکستن جبهه منطقه یی اش، به گسترش فزاینده سرکوب در داخل و  صدور تروریسم و بنیادگرایی در خارج روی آورده است. سکوت و بی عملی جامعه جهانی، این رژیم را در استمرار و تشدید جنایتهایش تشویق و تشجیع کرده است. لذا مقاومت ایران دبیرکل، شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نقض حقوق بشر در ایران و همه مجامع مدافع حقوق بشر را به اتخاذ تصمیمهای لازم الاجرا و فوری علیه رژیم قرون وسطایی آخوندی برای توقف روند فزاینده سرکوب در ایران فرا‌می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲مهر۱۳۹۰ (۱۴اکتبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا