پیام‌های رئیس‌جمهور برگزیده شورا

کنفرانس بین المللی بروکسل وضعیت اشرف و تهدیدات دیکتاتوری آخوندی

روز سه شنبه ۲۶مهر۱۳۹۰(۱۸اکتبر) در یک کنفرانس بین المللی در بروکسل، که با حضور رئیس جمهور برگزیدة مقاومت خانم مریم رجوی برگزارشد، وضعیت در اشرف، تهدیدات دیکتاتوری آخوندی و دست نشاندگانش درعراق و هم چنین تروریسم صادراتی فاشیسم مذهبی مورد بحث قرارگرفت.

دراین جلسه که  به دعوت کمیته بلژیکی دوستان یک ایران دمکراتیک برگزار شد، سخنرانان، نسبت به تهدیدها و اعمال فشارهای ضد انسانی  علیه ساکنان اشرف هشدار دادند و دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد را به اقدام فوری و انجام تعهداتشان برای حفاظت و تضمین حقوق ساکنان اشرف فراخواندند.

سخنرانان هم چنین برضرورت اتخاذیک سیاست قاطع در برابرتروریسم صادراتی رژیم آخوندی تاکیدکردند وخواستار احترام به قانون و حکم عدالت برای حذف نام مجاهدین ازلیست امریکا شدند.
در آغاز نونتومبو نائومی توتو، که ریاست جلسه را برعهده داشت، ضمن خیرمقدم به کلیه حضارگفت: ما به‌عنوان مردم این جهان، در حمایت از حقوق بشر ساکنان کمپ اشرف و اپوزیسیون ایران متحد هستیم. من یکی از بیانات پدرم اسقف دزموند توتو در دوران آپارتاید را یاد آوری می کنم که گفت : شما در شرایط سرکوب نمی توانید بی طرف باشید، چون با انتخاب اینکه بی طرف باشید،در واقع خود را با سرکوبگر همسو کرده اید. بنابراین ما جمع شده ایم که بگوییم اجازه نخواهیم داد جهان بی طرف قلمداد شود. 
هوارد دین اظهار داشت: آمریکا در قبال امنیت ساکنان اشرف امروز کماکان مسئول است و باید به قول و تعهدی که دراین زمینه به تک تک ساکنان اشرف داده است، عمل کند. اروپا نیز مسئولیت دارد و کمکهای آمریکا و اروپا درصورت سرپیچی دولت عراق از قانون بین المللی می بایست قطع شود. وی تاکید کرد اگر آمریکا در تضمین حفاظت اشرف شکست بخورد،تردیدی نیست که این امر به یک مسئله انتخاباتی در آمریکا تبدیل خواهد شد. 
وزیر تام ریج گفت: من از رئیس جمهور کشورم، پرزیدنت اوباما، من این موارد را تقاضا می کنم: آمریکا یک نظام ارزشی دارد که در بیانیه استقلال و قانون اساسی ایالات متحده آمده است. ما به ۳۴۰۰ زن و مرد در کمپ اشرف تک به تک، گفته ایم شما تروریست نیستند و ما از شما حفاظت می کنیم. ما باید قولمان را حفظ کنیم، اعتبار ما در معرض خطر است. پرزیدنت اوباما، ارزشهای ما در معرض خطر است، رهبری شما در معرض خطر است. مجاهدین خلق را از لیست خارج کنید و حفاظتهایی را که ۷ سال پیش به آنها قول دادیم ارائه کنید. وزیر مایکل موکیزی تاکید کرد: ما به خاطر حساسیت موضوع اشرف و اصرار نابهنجار دولت آمریکا به نگاه داشتن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیستی که اساسا و هیچگاه نمی بایست در آن قرار می گرفت، گرد آمده ایم. اما اکنون زمان آن رسیده که ما، یعنی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا وهمه انسانهای آزاد وارد عمل شویم. وقت آن است که ضرب الاجل علیه اشرف لغو شود. وقت آن است که لیست گذاری مجاهدین لغو شودتا نیروهایی که می توانند در برابر سیطره استبداد بایستند ازبند رهاشوند. اگر رو در روی استبداد بایستیم و عمل کنیم و نشان دهیم که مصمم هستیم آنها نخواهند توانست چیره شوند.
استرون استیونسون با اعتراض شدید به توطئه و اعمال فشارهای ضد انسانی علیه ساکنان اشرف گفت: احترام دولت عراق به حقوق بشر، یعنی نصب ۳۰۰ بلندگو دراطراف اشرف که در حال جار زدن تبلیغات و تهدید در هر ۲۴ ساعت از ۷ روز هفته!یعنی سلب حق دسترسی به دارو، سوخت و معالجات پزشکی! تا جایی که بعضی از آنها به همین خاطر از دنیا رفتند. دولت عراق درحالی بر ضرب الاجل علیه اشرف پافشاری میکند که کمساریای عالی پناهندگان در ژنو قبول کرده است به ساکنان اشرف موقعیت پناهندگی بدهد. مامیدانیم که دستور اقدامات مالکی علیه اشرف از رژیم تهران می رسد. اما آنها باید بدانند که هر گونه خشونت علیه ساکنان اشرف با عدالت روبرو خواهد شد. من به بارونس اشتون به خاطر منصوب کردن ژان دورویت به عنوان سفیر ویژه اشرف تبریک می گویم، اما از واشنگتن نیز باید اقدامی صورت گیرد.
سناتور پیتر فان رمپوی ازسنای بلژیک، اظهارداشت: مارتین لوترکینگ گفته است: «بی عدالتی در هر کجا، عدالت در همه جا را تهدید می کند»، به این دلیل است که من اینجا آمده ام تا حمایتم از اشرف را تجدید کنم. جامعه بین المللی قویا مصمم است از ساکنان کمپ اشرف حمایت کند تا زمانی که آنها هم بتوانند طعم شیرین آزادی را بچشند.
جرالد کیندر مانس گفت: من بسیار خوشحالم که صدای اشرف در پارلمان بلژیک باشم. آقای سفیر دوریت مسئولیت ویژه و سنگینی بر دوش دارد که باید به دولت عراق تفهیم کند که باید به قوانین بینالمللی احترام بگذارند و از آزار و اذیت پناهندگان بیگناه بپرهیزند. ما باید فعالیت کنیم تا سازمان ملل متحد یک هیأت بازرسی و ناظر را در اشرف قبل از پایان سال ۲۰۱۱ مستقر کند.
ژنرال جیمز تری کانوی گفت: بزرگترین تهدید تروریستی علیه جهان امروز رژیم ایران مجهز به سلاح اتمی است. اخیراً هم یک طرح تروریستی برای ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا و صدمات جانبی که به دهها و یا صدها آمریکایی در آن رستوران میتوانست وارد کند، برملا شد. در رابطه با مجاهدین ، من برای اولین بار وقتی با آنهاآشنا شدم که در سال ۲۰۰۴ در عراق یک فرمانده صحنه بودم. کسانیکه ما آنها را در سال ۲۰۰۴ دیدیم بیشتر از شخصیتهای پنل امروز تروریست نیستند. انگلستان، اتحادیه اروپا و حتی دادگاههای آمریکا گفته اند نامگذاری مجاهدین منطقی نیست و امیدوارم که این واقعیتها دولت ما را تشویق کند که این لیست گذاری را لغو کند.
لوئیس فری گفت: خطاب به دوستانمان دراشرف و شجاعتشان حمایت و عشق و احترام و اشتیاقم را ابراز میکنم. من معتقدم نیروهای آزادیخواه ایران که شما آنها را با به جان خریدن همه خطرات و فداکاریها نمایندگی و رهبری میکنید، درنهایت پیروز خواهند شد. من و همکاران آمریکاییم بارها از پرزیدنت و وزیر خارجه خودخواسته ایم طبق قانون و فاکتها عمل کنند و نام مجاهدین را از لیست حذف کنند. این فقط یک لیست پاسیو نیست بلکه جواز قتل را برای استفاده عناصر تحت کنترل رژیم ایران در عراق صادر میکند و همچنین جواز کشتار اعضای این سازمان از طریق دادگاههای نمایشی در ایران و جواز دستگیری, شکنجه و قتل هر کسی که از این سازمان و آزادی حمایت میکند. این نامگذاری باید لغو شود.
رئیس پیشین اف بی آی گفت: در این تالار, به پرچمهای پشت سر ما نگاه کنید, که به یادآورنده تهدیدهاو تروریسم سال ۱۹۳۳ است، در آن دوران دنیا فهمید که نمیتوان با استبداد مماشات کرد, نه در ۱۹۳۳بارژیم نازی و نه امروز با رژیم تهران. 
سرهنگ وسلی مارتین گفت: بگذارید به عنوان یک فرمانده عملیاتی در ارتش آمریکا که دراشرف هم خدمت کرده ام، دونکته را تاکید کنم: اول اینکه سازمان مجاهدین گروه تروریستی نیست ودوم اینکه این لستگذاری که به خاطر مماشات بارژیم ایران انجام شد، هرگزنمی بایست صورت میگرفت. 
به وزارت خارجه می گویم که ادامه لیست گذاری مجاهدین جنایت علیه بشریت است و حمله به افراد بی سلاح جنایت علیه بشریت است. من به اینکه درکنار برادران و خواهرانم دراشرف کارکردم افتخارمی کنم. آنها به آرمانهای آزادیخواهانه شان ایمان دارند و هنگامی که به آنها حمله شد شجاعانه ایستادند. تروریستها نیروهای مالکی هستند که به آنها حمله کردند.
ریچار چارنسکی اظهارداشت: در لهستان، کشور من، اکثریت اعضای پارلمان بیانیه حمایت از اشرف را امضاء کرده اند.اما علیرغم این تلاشها ما هنوز نگرانیم زیرا ریشه مشکل و توطئه علیه اشرف در تهران خوابیده است. حاکمیت عراق باید بفهمد که آنها بین احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی و  همکاری با اروپا از یک سو، و دوستی با ملاهای حاکم بر ایران و منزوی شدن در جامعه بین المللی از سوی دیگر، یکی را باید انتخاب کنند.

 

خانم توتو: خانمها آقایان بعد از ظهر شما بخیر
من نونتومبی توتو هستم. برای من افتخار بزرگی است که مدیریت  برنامه امروز را برعهده دارم. ما گرد آمده ایم تا مسئولیتهایی را که در قبال یکدیگر داریم، مشخص کنیم. من از افریقای جنوبی آمده ام و تحت رژیم آپارتاید بزرگ شده ام. به خاطر می آورم که وقتی  فرزندی جوان بودم با شنیدن بحثهای مربوط به حقوق بشر و با شنیدن سخنرانیهای رهبران سیاسی درباره دموکراسی، دچار حیرت می شدم که  چرا و چگونه است که  مشکلات حقوق بشری من، بخشی از آن بحثها نبودند؟ بنابراین، امروز من به عنوان کسی آمده ام که می خواهد جهان ما دیگر هرگز جایی نباشد که کودکان سئوال کنند آیا جهان در مورد حقوق آنها اهمیتی قائل می شود؟ بعنوان کسی آمده ام که همچنین در معرض حمایتها و  تلاشها مردمی از سراسر جهان بوده است، در زمانی که بسیاری از رهبران سیاسی می گفتند غیرممکن است مجازاتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را  روی افریقای جنوبی اعمال کنیم. اما مردم در سراسر جهان می گفتند این کار شدنی است و صورت خواهد گرفت. مردم اروپا، مردم ایالات متحده، مردم کشورهای افریقا گفتند که ما درکنار مردمی که توسط آپارتاید سرکوب شده اند می ایستیم تا اطمینان یابیم که دولتهای ما حرف ما را بشنوند و مجبور شوند که اقدام کنند. بنابراین من کسی هستم که می داند فشار مردمی می تواند به چیزهای خیره کننده ای برسد. شروع زندگی من در ایالات متحده، زمانی بود که دولت ریگان با اعمال مجازاتها علیه رژیم آپارتاید مخالفت می کرد و مردم آمریکا راهپیمایی کردند و روی نمایندگانشان فشار آوردند و بعد نه تنها توانستند لایحه ای بگذارنند که روی افریقای جنوبی مجازات اعمال می کرد بلکه کنگره توانست بر وتوی ریاست جمهوری غلبه کند. بنابراین من می دانم که ما به عنوان مردم با صداهایمان، با راهپیماییهایمان با تعهدمان به حقوق بشر چه کارهایی  می توانیم بکنیم. می دانم اینکه فکر کنیم که برای جهان اهمیتی ندارد چیست، و بنابراین آمده ام که بگویم ما اینجا هستیم تا ساکنان کمپ اشرف بدانند که جهان توجه می کند. ما اینجا هستیم تا نمایندگان سیاسی مان بدانند که ما کنار نمی ایستیم و ساکت نمی مانیم در حالی که ساکنان کمپ اشرف با تهدید و ضرب الاجل ۳۱ دسامبر مواجه هستند. ما امروز اینجا در بروکسل هستیم، ماه گذشته در ژنو بودیم، آخر هفته در واشنگتن هستیم ما بعنوان مردم این جهان متحد در حمایت از حقوق بشر ساکنان کمپ اشرف و اپوزیسیون ایران هستیم. 
همانطور که گفتم من بسیار مفتخر و همچنین بسیار خاضع هستم که بخشی از این پنل فوق العاده باشم. من سعی می کنم زیاد از پدرم نقل قول نکنم با اینحال  یکی از بیانات او را در دوران آپارتاید  را که با آن زندگی می کنیم نقل می کنم:  اینکه شما در شرایط سرکوب نمی توانید انتخاب کنید که بی طرف باشید چون با انتخاب اینکه بی طرف باشید، در واقع خود را با سرکوبگر همسو کرده اید. و ما جمع شده ایم که بگوییم ما اجازه نخواهیم داد جهان بی طرف قلمداد شود. 
همانطور که می بینید ما یک پنل گسترده  داریم من حالا افتخار بزرگ معرفی خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را دارم. می دانم که او نیاز به معرفی ندارد ولی او رهبری مردم ایران در تلاشهایشان برای استقرار دموکراسی در ایران را دارد و او رهبری تلاشهای جهانی از جانب ساکنان اشرف را دارد. خانم رجوی در هموار کردن راه برای زنان ایرانی در مواضع رهبری کننده اپوزیسیون در امروز و در ایران آزاد آینده هستند. لطفا به خانم رجوی خوشآمد بگویید.

ما مفتخریم که امروز فرماندار هوارد دین که ریاست حزب دمکرات آمریکا در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را بر عهده داشت و نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۴ بود را در اینجا داشته باشیم.

 

 

هوارد دین: 
با تشکر از شما برای برای لطفی که در معرفی کردید و  از شما خانم رجوی برای رهبری تان و به خاطر سخنرانی آتشین تان تشکر میکنم. 
آمریکایی ها ممکن است فکر کنند که آنها مسئولیت حفاظت اشرف را به عراقی ها سپرده اند. 
اما، آمریکا از نظر اخلاقی در قبال امنیت ساکنان اشرف امروز کماکان مسئول باقی خواهند ماند. 
وقتی که ساکنان اشرف سلاح خود را تحویل دادند، ما به آنها قول دادیم که از آنها دفاع خواهیم کرد. 
هر کدام از آنها یک یک نوشته ای که این قول را بیان میکرد دریافت کردند. 
وقتی که ما واحد اطلاعاتی و تحقیقاتی اف بی آی را در سال ۲۰۰۶ به اشرف آوردیم، مشخص شد که تمامی اعضا و ساکنان اشرف، ۳۴۰۰  نفر، هیچ کدام از آنها هیچ ارتباطی با تروریسم یا تروریست ها ندارند. 
دادگاه های انگلستان، دادگاه های فرانسه، دادگاه های اتحادیه اروپا، و دادگاه های ایالات متحده آمریکا گفته اند که این سازمان یک گروه تروریستی نیست. 
سازمان مجاهدین خلق را از لیست خارج کنید و ۳۴۰۰ نفر ساکنان بی گناه اشرف را ازمعرض تهدید نجات دهید. 
اکنون آمریکا مسئولیت اخلاقی دارد تا این کار را انجام دهد. 
اگر ما در انجام این کار شکست بخوریم، 
من میتوانم تضمین کنم که این یک مسئله انتخاباتی در آمریکا تبدیل خواهد شد. 
واقعیت این موضوع این است که به دنبال خروج  نیروهایمان از عراق، دولت آمریکا میلیون ها دلار را صرف عراق میکند. 
ما داریم از دولتی در عراق حمایت میکنیم که در راس آن یک جنایتکار جنگی که روزی در دادگاه جنایتکاران جنگی در لاهه حضور خواهد یافت، قرار دارد. 
اکنون اتحادیه اروپا نقش بسیار مهمی در اینجا بر عهده دارد. 
و من بسیار خشنودم که میبینم بسیاری از رهبران و نمایندگان برجسته پارلمانهای اروپا  در اینجا حضور دارند. 
اتحادیه اروپا برای مدتها تا آنجا که به حقوق بشر مربوط است وجدان بیدار جهان بوده است. 
بودجه کمکهای خارجی شما از بودجه ما به مراتب بیشتر است. 
درست است که آمریکا در گذشته از اروپا در برابر تهدیدات خارجی دفاع کرده و دفاع میکند، اما اروپا در مقابل آن، کارهای فوق العاده ای در زمینه حقوق بشر و تلاشهای جهانی خود برای کاهش شکاف بین فقیرترین فقرا، که با کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند، انجام میدهد. 
ما به اروپا نیاز داریم تا عمل کند. 
ما به اروپا نیاز داریم، به خصوص شرم بر دولت آمریکا برای عدم انجام کارهایی که میداند باید انجام دهد. 
همانطور که قبلا گفتیم این مسئولیت آمریکاست. 
اما در فقدان رهبری اخلاقی ایالات متحده، ما از اروپایی ها میخواهیم تا دوباره پا پیش گذاشته و رهبری را به دست بگیرند. 
از شما درخواست میکنیم که بر روی آمریکا فشار بیاورید تا کار درست را انجام دهد و خواستار لغوضرب الاجل اعمال شده توسط جنایتکار جنگی نوری مالکی شود. 
ما از اروپا درخواست میکنیم که بر روی سازمان ملل متحد هم فشار بیاورد. 
سازمان ملل متحد بالاخره، از دو ماه پیش، تصمیم گرفت که کار درست را انجام بدهد و مصاحبه با ساکنان اشرف که تقاضانامه هایشان را ارسال کرده اند برای تعیین استاتوی پناهندگی آنها شروع کند 
لازم است که ما صحبت کردن را متوقف کرده و شروع به عمل کنیم. 
و بله، ایالات متحده در قبال آن مسئولیت دارد، و اروپا  هم تا حدی در قبال آن مسئولند. 
شما نیز میلیون ها یورو را برای کمک به عراق قرار داده اید. 
چرا ما از دولتی که در راس آن یک جنایتکار جنگی است حمایت مالی میکنیم؟ 
بنابراین، 
یک: لازم است دولتهای اروپایی و آمریکا خواستار حذف مهلت تعیین شده شوند دو: تازمانی که این کار انجام نشده ، لازم است که کمکها را قطع کنیم، تمامی کمکها را ! 
سه: لازم است که ما خواستار خاتمه دادن به مداخله نخست وزیر مالکی در تلاشهای ملل متحد برای تعیین  استاتوی پناهندگی ساکنان اشرف بشویم. 
چهار: لازم است که اگر مالکی از این امر خودداری کند، تمامی کمکها به عراق را قطع کنیم. 
پنج: لازم است که ما نامگذاری سازمان مجاهدین خلق را  لغو کنیم.
من میخواهم چیزی را بگویم که که اغلب در این جلسات میگویم. 
مردم از من میپرسند که چرا من این کار را میکنم؟
من این کار را میکنم چون به آمریکا باور دارم. 
آمریکا کشوری فوق العاده ای است. 
کشوری است که قول حقوق بشر و کرامت انسانی داده است. 
بعضی اوقات ما در این امر کمبود داشتیم.
اما ما دارای مجموعه ای از آرمان ها هستیم و قانون اساسی ایالات متحده و اعلامیه استقلال که بشریت، نیکی، و امید را گرامی میدارد. 
اگر ما کناری بایستیم، در حالی که به نیروی شر اجازه داده شده  به جان انسانها بیفتد، آنوقت ما خود را نه تنها با آنچه که در عراق انجام دادیم، خوار کرده ایم،  بلکه خودمان را به عنوان یک ملت خوار کرده ایم. 
اگر شما به آمریکا و و ایده آل های آمریکایی باور دارید، باید برای مردم بیگناه در هرجا، بخصوص برای آنهایی که قول حفاظتشان را داده ایم به پا خیزید. 
این فقط به خاطر خانواده های اشرفی نیست، بلکه به این خاطر هم هست که ایالات متحده آمریکا ملتی پیشروباشد.
متشکرم.

توتو: 
سناتور ازصحبتها و حمایت شما متشکرم.
حالا می خواهم از یکی از همکارانتان سناتور پیتر فان رومپی دعوت کنم  که سخن بگویند.

پیتر فان رومپی:
خانمها و آقایان، 
پنج سال پیش من اولین بار برای کمک به کمپ اشرف صحبت کردم. در آن مناسبت من از نلسون ماندلا نقل قول کردم که زمانی گفت: «حمایت جامعه بین المللی قوی تر از یک اسکادران جت است». خوشحالم که توجه کنیم که ۵ سال گذشته، ناوگان حمایت بین المللی برای کمپ اشرف بسیار بزرگتر و بسیار قویتر شده است. 
حمایت از اشرف افزایش یافته است ولی در ضمن چالشهایی دارد که با آن مواجه است ، قتل ۳۶ تن از اشرفیها در آوریل گذشته تا الان تاریک ترین لحظه بوده است. هفته ها و ماههای پیش رو برای اشرف و ساکنانش حیاتی هستند. بنابراین من امروز اینجا هستم تا خواستار حمایت بین المللی باز هم بیشتری بشوم. به طور دقیق تر، من از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل می خواهم اقدامات عاجل اتخاذ کنند و دولت عراق را وادار کنند ضرب الاجل کمپ اشرف تا پایان امسال را لغو کند. 
من از سازمان ملل می خواهم یک هیأت نظارت دائم در اشرف مستقر کند تا حفاظت و حقوق بشر ساکنان اشرف را تضمین کند. 
و سوم اینکه من حمایت کامل خودم را از نماینده ویژه اتحادیه اروپا، هم میهن بلژیکی من ژان دورویت اعلام می کنم.
خانمها و آقایان 
پنج سال پیش من همچنین از مارتین لوترکینگ نقل قول کردم که «بی عدالتی در هر کجا، عدالت در همه جا را تهدید می کند»، به این دلیل است که من اینجا آمده ام تا حمایتم از اشرف را تجدید کنم. به این دلیل است که در چند روز آینده من بعنوان ناظر بین المللی برای اولین انتخابات کاملا دموکراتیک در تونس کمک خواهم کرد. من فقط به دلیل اینکه برایم اهمیت دارد از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت حمایت نمی کنم بلکه ما می خواهیم به شما نشان دهیم که شما، تنها نیستید مبارزه شما مبارزه ما هم هست و  درد و رنج و آزادی شما درد و رنج و آزادی ما هم هست. بنابراین جامعه بین المللی قویا مصمم است از ساکنان اشرف حمایت کند تا زمانی که آنها بتوانند طعم شیرین آزادی را بچشند.
از شما متشکرم.

 

توتو:
معرفی تام ریج:
اکنون نوبت تام ریج فرماندار سابق ایالت پنسلیوانیاست. او در پرچالش ترین برهه تاریخ معاصر آمریکا به عنوان اولین وزیر امنیت ملی منصوب شد.

تام ریج
وزیر امنیت آمریکا ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۵ 
قبل از هرچیز اجازه بدهید سپاس عمیق خود و احترامات فوق العادة شخصی و قدردانی ام  را به شما، خانم مریم رجوی به خاطر رهبری انگیزاننده تان بیان کنم. یک رهبر تحسین برانگیز. به همکارانم و آنهایی که با آنها در چندین جلسه شرکت کردیم، مفتخرم که در تلاش مشترک برای حمایت از آرزوها و آرمانها و آزادی ساکنان کمپ اشرف به شما بپیوندم. همه شما که اینجا جمع شده اید و آنهایی که در جلسات مشابه در سراسر جهان گرد هم آمده اند، شما امید را زنده نگه می دارید من به شما تبریک می گویم و از شما متشکرم. 
از رئیس جمهور کشورم، پرزیدنت اوباما، من موارد زیر را تقاضا می کنم: 
آمریکا یک نظام ارزشی دارد که در بیانیه استقلال و قانون اساسی ایالات متحده آمده است، ما یک  موضوع مشخص داریم که موضوع ارزشهای ماست، و یکی از ارزشهای ما این است که متعهدیم از افراد بیگناه تحت ستم در سراسر جهان حفاظت کنیم.  ما ۳۴۰۰ زن و مرد در کمپ اشرف داریم که تک به تک، به آنها گفته ایم تروریست نیستند و ما از شما حفاظت می کنیم. ما باید قولمان را حفظ کنیم، اعتبار ما در معرض خطر است. 
پرزیدنت اوباما، ارزشهای ما در معرض خطر است، رهبری شما در معرض خطر است. مجاهدین خلق را از لیست خارج کنید و حفاظتهایی را که تقریبا ۷ سال پیش به آنها قول دادیم ارائه کنید. 
وقت زیادی باقی نمانده است. ما از بهار اعراب تقدیر کردیم. اکثر جهان بهار ایران را نادیده گرفت. دموکراسیهای غربی تأخیر طولانی در مورد حوادث خاورمیانه و شمال افریقا داشته اند ما کماکان داریم خشم به غایت آهسته جهان غرب را وقتی به ایران می رسد نظاره می کنیم. این رژیم دارد به سرکوب، به  اهانت و به  کارزار دروغ پردازی علیه مجاهدین ادامه میدهد. بطور خاص برای من به عنوان یک آمریکایی دردناک بوده که شاهد تأخیر و عدم تصمیم گیری این دولت هستم ، آنهم درحالی که تحت فشار جمهوریخواهان و دموکراتها، لیبرالها و محافظه کاران، و  رهبران نظامی که در دولت خدمت کرده اند، از هر دو حزب بوده اند که بارها گفته اند این افراد تروریست نیستند، سازمانی که باید در لیست سازمانهای تروریست خارجی باشد، رژیم ایران است، آنها تروریست هستند. 
ما کسانی که به این تلاش پیوسته اند تا شاهد این باشیم که مجاهدین از لیست خارج می شوند، بسیار احساس همبستگی می کنیم. ما وقتی که بحث برسر آزادی و حقوق سایر انسانهاست احساس پیوستگی مشترک می کنیم. در حالی که امروز ما در بروکسل دیدار میکنیم به راحتی می توانیم به مدارک و اسناد حقوق بشر در سراسر جهان آزاد اشاره کنیم منجمله حقوق بنیادین اتحادیه اروپا که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. بطور خاص این بیانیه حقوق به بخشهای مختلفی تقسیم شده است: کرامت، آزادی، برابری، همبستگی، حقوق شهروندی و عدالت. آنهایی که این اسناد را نوشتند می دانند و من و شما هم می دانیم که کرامت، آزادی، برابری، همبستگی، حقوق شهروندی و عدالت در واقع هیچگاه مجزا نیستند. آنها با هم گره خورده اند. آنها به هم متصلند. آنها به هم وابسته اند. آنها همه به حقوق بشر ارتباط دارند که یک حق همگانی برای هر زن، مرد و کودکی در جوامع آزاد است. رژیم ایران، یک سازمان تروریستی خارجی است.  رژیم ایران حکومتی است که خاورمیانه را دارد بی ثبات می کند. رژیم ایران سردمدار تروریسم در سراسر جهان است. 
هفته گذشته جهان مطلع شد که رژیم ایران درگیر یک توطئه تروریستی علیه دولت عربستان سعودی، علیه سفیر عربستان در آمریکاست که طراحی شده بود تا در خاک ایالات متحده صورت گیرد. چقدر گستاخانه! و ما در آمریکا چه پاسخی را در نظر می گیریم؟ صحبت از مجازاتهای بیشتر است. 
آقای رییس جمهور من به شما ایده ای می دهم  که به رژیم ایران علامت لازم را می فرستد و همینطور به دولت عراق که ما این گونه توطئه ها علیه متحدینمان را تحمل نمی کنیم که در خاک آمریکا صورت گیرد، من این ایده را می دهم: مجاهدین را از لیست خارج کنید و حفاظتی که سالها و سالها پیش به آنها قول دادید ارائه کنید. 
درهمین اواخر شاهد بودیم که باز احمدی نژاد حوادثی را که در ۱۱ سپتامبر در کشور من اتفاق افتاد تکذیب می کرد، همانطور که در گذشته در مورد هولوکاست این کار را کرده بود، دیپلماتهای غربی از سالن مجمع ملل متحد خارج شدند. اتهاماتی که کماکان نشان می دهد او و ملاها از نظر اخلاقی و دموکراتیک همخوان با سایر جهان که در آن زندگی می کنند نیستند. جهان جای بسیار بهتری خواهد بود جهان جای بسیار امن تری خواهد بود اگر کسی مثل مریم رجوی در جلسه آینده مجمع عمومی ملل متحد، مردم ایران را نمایندگی کند.
برای سالیان ما تلاش کردیم با رژیم ایران مذاکره کنیم و باز مذاکره کنیم، آنها زندانی می کنند شکنجه می کنند و به قتل می رسانند. ما مذاکره می کنیم ولی آنها به سمت توانایی غیرصلح آمیز اتمی پیش می روند. ما مذاکره می کنیم ولی وزیر خارجه رژیم ایران علناً از کشتار اخیر کمپ اشرف تقدیر می کند. 
هدف رژیم ایران اخلال، بی ثباتی، بی نظمی و مرگ است. کشور من نگران غیرنظامیان بیگناه در لیبی در شهر بنغازی بود ما باید بطورمشابه و بیشتری نگران افراد غیر مسلح بی گناه در کمپ اشرف باشیم چون آنها سلاحهایشان را به ما تحویل دادند و ما قول دادیم از آنها حفاظت کنیم. زمان آن است که آنها را از لیست خارج کنیم و قولی را که برای حفاظت آنها سالها پیش دادیم عملی کنیم. 
ما هیچوقت نمی توانیم در رفتار یا اهداف این حکومت یاغی تأثیری بگذاریم. غیر ممکن است که با اینها بشود مذاکره کرد. تغییر رژیم تنها امید ماست اگر می خواهیم یک ایران دموکراتیک را ببینیم. و این پتانسیل برای دموکراسی در گروهی از اپوزیسیون است که متعهد به تغییر دموکراتیک است، گروهی که برای دهه ها با نسل کشی گسترده روبرو بوده است: مجاهدین خلق. زمان آن است که به فراخوان خروج از لیست گردن بگذاریم. زمان آن است که دست به عمل بزنیم. 
در کشور من مردم آمریکا می دانند که همیشه با شرکای چند جانبه قدرت می گیریم، در اتحادیه اروپا، در ناتو، در سازمان ملل، در دوستان واقعی و متحدینمان و فرهنگ واقعی همکاری. در این مورد این موضوع فوق العاده مهم است. چون ما می دانیم هر هجومی به آزادی و زندگی نیازمند یک پاسخ محکم جهانی است. همیشه اندیشه توافق همه جانبه آسان نیست بخصوص وقتی همه این کشورها بیشترین منافع خود را می خواهند، گردهم آوردن همه صداها حول یک موضوع چالشهای خودش را دارد. در مورد ترور علیه افراد آزاد، افراد بیگناه، در مورد موضوعاتی که ارزش مشترک جهان غرب برای زندگی بشری و حاکمیت قانون را تهدید می کند، در این موارد شما میدانید که ما میتوانیم و باید متحد باشیم. 
ما نباید در سمت غلط تاریخ باشیم و ما باید از این امر اطمینان حاصل کنیم. ما می دانیم که اراده مجاهدین خلق ایران با قتل، سرکوب و ترور مورد آزمایش قرار گرفته، امتحان شده ولی بطور باور نکردنی هرگز و هیچگاه شکسته نشده است. امتحان شده ولی بطور باورنکردنی هنوز و همچنان قوی است همانطور که درطی دهه ها اینطور بوده است. همه ما باید به همین اندازه قوی باشیم، ما باید هم در کمیت و در اراده و در شفافیت قوی باشیم. بارها گفته شده جایی برای بی طرفی نیست. باید موضع گرفت. باید حرف زد. نه تنها یک نفر بلکه بسیاری باید موضع بگیرند. زمان بی تصمیمی، بی طرفی یا بی عملی نیست. ما می دانیم قدرتهای بزرگ می توانند با هم کار کنند که کارهای بزرگ بکنند. این یک تعهد مشترک برای آرمانمان که به  هدف مشترکمان برسیم خواهد بود که خروج از لیست مجاهدین، مقدمه یی برای دعوت از مجاهدین  به جوامع آزاد باشد. 
خانمها و آقایان، هر روز که من در خدمت کشورم در کاخ سفید و به عنوان وزیر امنیت داخلی بودم فهرستی از تهدیدات تروریستی دریافت می کردم که علیه کشور من است. در سراسر جهان هر روز. حتی یک بار من تهدیدی ندیدم که متوجه آمریکا باشد متوجه شهروندان در جهان باشد ازناحیه مجاهدین خلق ایران. آنها به روشنی یک سازمان تروریستی نیستند. دادگاهها گفته اند که آنها یک سازمان تروریستی نیستند انگلستان گفت این بی عقلی است که آنها بعنوان سازمان تروریستی نامگذاری شوند. دادگاه منطقه ای استیناف آمریکا در واشیگتن گفت شواهدی نیست، خانمها و آقایان هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نبوده است و هیچ شواهدی هرگز نخواهد. آنها متعهد به جدایی دین از دولت و دموکرات و در پی یک ایران صلح جو، غیر هسته ای، بردبار و افتخار آفرین هستند با تاریخ و فرهنگی غنی، این چیزی است که مجاهدین برای آن هستند. آنها برای آزادی هستند. 
بنابراین من به رئیس جمهورکشورم می گویم ما تمایل داریم، رهبران ما علاقمندند که در سرتاسر جهان درباره ارزشهای انسانی، درباره نظام ارزشی آمریکا، درباره حقوق بشر و کرامت و آزادی و دمکراسی صحبت کنیم. ولی می گویم آقای رئیس جمهور عمل بلندتر از حرف سخن می گوید. دادگاه استیناف تقریبا ۱۸ ماه پیش گفت که زمان آن است که جلو بیایید و شواهد نشان دهید که چرا این افراد باید کماکان در لیست وزارت خارجه باشند، پاسخی از وزارت خارجه نبوده است. ما می دانیم پاسخ چه چیزی باید باشد. قانون بسیار روشن است. آقای رئیس جمهور برای این افراد وقتی باقی نمانده است. همانطور که دوست و همکارم هوارد دین اشاره کرد وقتی تاریخ نوشته می شود آیا آمریکا در سمت مردان و زنان کمپ اشرف خواهد بود. بنابراین من از رئیس جمهورم تقاضا می کنم، یکی از همکارانش در کاخ سفید گفت بعضی وقتها رییس جمهور تصمیم می گیرد از در پس مسایل رهبری کند، ولی تئوری من  آقای رئیس جمهور این است که در پیشاپیش رهبری کنید. از لیست خارج کنید حفاظت کنید  و اطمینان حاصل کنید که قول ما تعهد ماست. موضوع فقط در مورد افراد کمپ اشرف نیست . مسأله برسر اعتبار ما، برسراعتبار ایالات متحده است. وقتی شما مجاهدین را از لیست خارج می کنید و از آنها حفاظت می کنید و پیشاپیش مسایل را رهبری می کنید جهان تقدیر می کند و شاید، فقط شاید! تغییر رژیمی که ما دنبال آن هستیم و جهان خواستار آن است که در ایران اتفاق بیفتد، و این کار تحت رهبری زنان و مردانی در مجاهدین صورت گیرد. 
بسیار متشکرم. 
به آقای جرالد کیندرمانس از پارلمان بلژیک خوش آمد میگوییم.
جرالد کیندر مانس
عضو هیأت رئیسه پارلمان بلژیک
من مایلم همصدا بشوم با نمایندگان پارلمانهای دیگر که نگرانی عمیق خود را نسبت مسأله اشرف ابراز کردهاند. ساکنان اشرف در چند سال گذشته مورد تهاجمات قرار گرفته اند.در اثر حملات نیروهای عراقی به ساکنان بیدفاع اشرف طی دو سال گذشته نزدیک به ۵۰ نفر از ساکنان اشرف کشته شدند. 
دولت عراق بعد از حملات مرگبار آوریل گذشته، از رسیدن امکانات پزشکی به اشرف جلوگیری کرده است. محرومیت ساکنان اشرف از امکانات پزشکی موجب جان باختن تعداد دیگری از آنها شده است.
این ساکنان به طور روزمره توسط بیش از ۳۰۰ بلندگو مورد هتاکی قرار میگرند و شکنجه روانی میشوند. این غیرقابل تحمل است و ما نباید در برابر آن سکوت کنیم. من بسیار خوشحالم که یکی از دیپلماتهای بلژیک، سفیر صدای اشرف میشود. فکر میکنم آقای دورویت مسئولیت ویژه و سنگینی بر دوش دارد که باید به دولت عراق تفهیم کند که به قوانین و میثاق های بینالمللی احترام بگذارند و از آزار و اذیت پناهندگان بیگناه بپرهیزند. ما باید تلاش کنیم که سازمان ملل متحد با شرکت خود از بروز خشونت نظامی به اشرف جلوگیری کند و یک هیأت بازرسی و ناظر در اشرف قبل از پایان سال ۲۰۱۱ مستقر کند. 
ممنونم
توتو :
 اکنون افتخار دارم از قاضی مایکل موکیزی، وزیر دادگستری پیشین ایالات متحده، دعوت کنم که چهره شناخته شده ای است به عنوان حامی مقاومت ایران و ساکنان اشرف

مایکل موکیزی
وزیر دادگستری آمریکا ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۹
از لطف شما متشکرم، از شما خانم ها و آقایان تشکر میکنم و از شما خانم رجوی برای آنکه ما را بار دیگر گردهم آوردید تا توجهات را به موضوعی جلب کنیم که قاعدتا دیگر نمی باید مجبور باشیم این کار را بکنیم و آن عبارتست از مشکلات ساکنان اشرف و ادامه اصرار نابهنجار دولت آمریکا به نگاه داشتن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیستی که اساساً هیچگاه نمی بایست در آن قرار می گرفت و دیگر نباید در آن بماند. ما شنیدیم که کمیسرعالی ملل متحد در امور پناهندگان به ساکنان اشرف گفته است که آنها از موقعیت اشخاص پناهجو برخوردارند و این موضوع بسیار مهمی است. 
اما حال وقت آن رسیده که ما، یعنی همه کسانی که اینجا هستند و دولت آمریکا وارد عمل شویم. وقت آن است که این ضرب الاجل لغو شود. وقت آن است که سازمان مجاهدین از لیست خارج شود. زمان رهایی نیروهائی رسیده که وقتی رها شوند، در برابر سیطره استبداد خواهند ایستاد. ما از اسنادی که پس از جنگ جهانی دوم به دست آمد، می دانیم که اگر کسی مانع ورود نیروهای آلمانی به ایالت سودت شده بود، این نیروها دستور داشتند عقبگرد کنند. همین امر امروز هم مصداق دارد. اگر رو در روی استبداد بایستیم و عمل کنیم و نشان دهیم که مصمم هستیم، و منظورم از ما ایالات متحده است، اروپا است، اتحادیه اروپا و منظورم ازما تمام انسان های آزاد درهمه جا است. و بگوئیم که مصمم هستیم دست به عمل بزنیم، آنها نخواهند توانست فائق شوند. اما اگر کارمان این باشد که از دور نظاره کنیم و بگوئیم بله نگران هستیم، یا بله مراقب هستیم، آنها به همان اعمالی که تا به حال مرتکب شده اند، ادامه خواهند داد. پس من درکنار فرماندار ریج و فرماندار دین دولت خودم را فرا می خوانم وارد عمل شود، مجاهدین را از لیست خارج کند و نشانه ای به ساکنان اشرف بفرستد 
و به مردم سراسر جهان که این گونه استبداد نمی تواند دوام بیاورد و اگر ما دست به اقدام و عمل بزنیم دوام نخواهد آورد. بسیار متشکرم.

توتو: 
باعث افتخار من است که سخنران بعدی از لهستان را معرفی کنم، لطفاً به گرمی به آقای ریچارد چارنسکی وزیر پیشین لهستان در اتحادیه اروپا  و عضو پارلمان اروپا خوش آمد بگویید.

ریچارد چارنسکی  
نماینده پارلمان اروپا از لهستان
خانم رئیس جمهور رجوی، خانم رئیس جلسه، خانمها و آقایان، دوستان، ابتدا تبریک میگویم به همکار شناخته شده ام از پارلمان اروپا و از گروه سیاسی خودم، آقای استرون استیونسون به خاطر تلاشهایش و دستاوردهای شایانش در مورد اشرف.  اگر تلاشهای ایشان نبود ما به این نقطه نمیرسیدیم که  کمیساریای عالی پناهندگان، بتواند تعهداتش را در مورد اشرف  برآورده کند.  بدون این تلاشها بارونس کاترین اشتون، نایب رئیس  کمیسیون اروپا، این چنین خود را در این بحران دخیل نمیکرد و این بحران اشرف برای اتحادیه اروپا  واجد اهمیت کنونی نمی بود. 
در لهستان، کشور من،  که  مانند خیلی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا، کشوری آزادیخواه است، اکثریت اعضای پارلمان بیانیه حمایت از اشرف را امضاء کرده اند. خانمها و آقایان، علیرغم این تلاشها ما هنوز نگرانیم زیرا ریشه این مشکل در تهران خوابیده است. همین امر موجب میشود که حکومت عراق با اشرف دشمنی کنند. 
حاکمیت عراق باید بفهمد که آنها  باید بین احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی و صلح و همکاری با اروپا از یک سو، و دوستی با ملاهای ایران و ایزوله شدن در جامعه بین المللی از سوی دیگر،  یکی را انتخاب کنند. 
من از این موقعیت استفاده میکنم تا حمایت کامل خودم را از خانم رجوی و برادران و خواهرانم در اشرف ابراز کنم. متشکرم

توتو: 
بسیار مفتخرم که ژنرال جیمز کانوی را به شما معرفی کنم. او سی و چهارمین فرمانده نیروهای دریایی آمریکا است که در عراق نیز خدمت کرده است.

ژنرال جیمز تری کانوی
فرمانده نیروی تفنگداران دریایی آمریکا ۲۰۰۶- ۲۰۱۰ 
عصر شما بخیر خانم ها و آقایان. من مفتخرم که در این پنل و در میان شما باشم. فکر میکنم به عنوان یکی از دو نظامی که در این جلسه حضور دارد میخواهم بجای اینکه به کمپ اشرف که دیگران در مورد آن صحبت کردند بپردازم بطور استراتژیک در رابطه با مسائل مربوط به سازمان مجاهدین سخنرانی کنم. تا آنجا که به پیشینه من برمیگردد، وقتی یک ژنرال سه ستاره بودم، افسر ارشد عملیاتی کل ارتش آمریکا بودم. در خلال شغل آخر خود بعنوان فرمانده نیروی دریایی، یکی از شش مشاور ریاست جمهوری در آخرین سالهای پرزیدنت بوش و همچنین سالهای اول پرزیدنت اوباما بودم.
خانم ها و آقایان، در نتیجه، من فکر میکنم که ارزیابی جدی این است که بزرگترین تهدیدی که بر روی کره زمین وجود دارد تغییرات جوی و بحران مالی و یا ظهور چین در اقیانوس آرام نیست. بزرگترین تهدید رژیم ایران مجهز به سلاح اتمی است. من که چهره ناپسند جنگ را دیده ام جدیت اظهارات خود را میدانم. آنچه به شما خواهم گفت این است که به باور من با وجود سرعت روند تحولاتی که در ایران میبینیم، در طول مدت کوتاه ۲۴ ماهه، تقابل بزرگی بین آمریکا و شاید برخی از متحدین غربی ما با رژیم ایران صورت خواهد گرفت مگر اینکه یک طرف قضیه، سیاست خود را تغییر دهد. فکر کنم چنین مقابله ای مطلقاً گریزناپذیر است. این دولت ها ۳۰ سال است که با هم خصومت داشته اند. تنش ها و چیزهایی که دیده ایم گواه عدم درک درست از گروگانگیری است که در دوران کارتر و ریگان شروع شد و همچنین حملات تروریستی که خانم رجوی به آنها اشاره کرد.  اشتباهات محاسباتی که هر دو کشور در جریان جنگ تانکر مرتکب شدند، و دخالت رژیم ایران در عراق و افغانستان. در ژوئن، بخاطر تسلیحاتی که از رژیم ایران به عراق فرستاده شد، آمریکا ۱۳ سرباز خود را از دست داد. ما از نظر اقتصادی هم با هم درگیر شده ایم. ما تحریماتی را بر روی آنها اعمال کرده ایم و رژیم هم سعی میکند قیمت نفت را بطور مصنوعی بالا نگه دارد تا به بهبود اقتصادی ما ضربه وارد کند. و البته اخیراً هم یک طرح تروریستی برای ترور سفیر عربستان در خاک آمریکابرملاشد با صدمات جانبی که به دهها و یا صدها آمریکایی در آن رستوران میتوانست وارد کند. همه اینها خانم ها و آقایان بر روی یک ماشه ظریف قرار گرفته اند. هیچ ناو جنگی غربی از تنگه هرمز نمیگذرد مگر اینکه آماده جنگ باشد.  ماه گذشته یک ناو جنگی انگلیسی شلیک اخطار به قایق های رژیم ایران کرد که زیاد نزدیک شده بودند. 
اما آنچه از همه نگران کننده تر است تولید تسلیحات اتمی توسط رژیم ایران است. این امر دو دهه است که ادامه دارد. رژیم تحت لوای انرژی اتمی در جستجوی تسلیحات است. این توجیه مضحکی است. ایران تقریبا بیشتر از هر کشور دیگری دارای ذخائر طبیعی ارزان قیمت و وافر مانند نفت است. بنابراین این ایده که رژیم به نیروگاههای اتمی با این سطح از هزینه نیاز دارد موجه نیست. سازمان انرژی اتمی سالها سعی کرد که تاثیر این تحولات را کاهش دهد. رئیس این سازمان گفته است که باور دارد رژیم ایران بدنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است. سیاست آمریکا، همانطورکه پرزیدنت اوباما در زمان کاندیداتوری خود اعلام کرد، این است که دستیابی رژیم ایران به تسلیحات اتمی «غیرقابل قبول» است. از خود بپرسید چرا؟ حدود ۳۰ کشور در جهان هستند که دارای تکنولوژی اتمی و نیروگاههای اتمی هستند اگرچه همه دارای تسلیحات اتمی نیستند. اما چرا رژیم ایران نه؟ خانم ها و آقایان، چون حتی یکی از آن کشورها هم برای دستیابی به اهداف خود به تروریسم متوسل نشده اند.
هر کشوری که قربانی تروریسم بوده است، و به جرات میگویم احتمالاً تمام کشورها، از چشم انداز مجهز شدن رژیمی که حامی تروریسم است به تسلیحات اتمی وحشت دارند. آیا جنگ تنها راه حل است؟ لزوما نه. ما سیاست های تعامل، دیپلماسی سکوت و دیپلماسی نیابتی را آزمایش کرده ایم. ما تحریم را آزمایش کرده ایم. و حتی در برنامه اتمی رژیم اخلال ایجاد شده است. نمیتوانم امروز بگویم که چه کسانی این کار را انجام داده اند اما تمام اینها تنها تحولات را به تأخیر انداخته و موجب توقف این روند ادامه دار نشده است. پس چنانچه رژیم ایران اعلام کند که دارای قابلیت هسته ای شده است، چه خواهد شد؟
سه گزینه احتمالی وجود دارد. اولاً، مقابله نظامی. میتوان یک حمله تمام عیار برای تغییر رژیم انجام داد. خانم ها و آقایان این امر دشواری خواهد بود. 
یک گزینه دیگر دست روی دست گذاشتن است. آمریکا میتواند بگوید یک سیاست مهارهم در اینجا کارساز خواهد بود. اما بنظر من این منجر به شیوع تسلیحات اتمی در سطح منطقه خواهد شد. فکر نمیکنم عربستان سعودی یا ترکیه و حتی مصر هم در حاشیه بمانند و رژیم تنها طرفی در منطقه باشد که مجهز به قابلیت اتمی است.
سومین گزینه تغییر از داخل است. و این تغییری است که خانم رجوی مطرح کرده است. نگرانی من این است که وقت زیادی وجود ندارد. باید نوعی حس فوریت ایجاد شود تا از این فاجعه بالقوه جلوگیری شود. و فکر نکنم زمان با ما همگام باشد.
اجازه بدهید در رابطه با مجاهدین صحبت کنم. من برای اولین بار وقتی با مجاهدین آشنا شدم که در سال ۲۰۰۴ در عراق یک فرمانده صحنه بودم. ماموریت من به همراه نیروهای دریایی در استان الانبار بود و مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیدیم به من گفته شد که یک گروه تروریستی در منطقه ماموریت ما حضور دارد. میتوانم بگویم که برایم ناپسند بود. اما وقتی فرماندهان من با آنها به صحبت نشستند و در رابطه با هویت آنها، نیت آنها و نیازهای آنها تبادل نظر کردند، برگشتند و به من گفتند که این افراد تروریست نیستند. من هم با آنها بعدا ملاقات کردم و خانم ها و آقایان میتوانم به شما بگویم که کسانیکه ما آنها را در سال ۲۰۰۴ دیدیم بیشتر از سخنرانان امروز تروریست نیستند! وجدان من هنوز مرا آزار میدهد چراکه در سال ۲۰۰۳ من در تصمیمی دخالت داشتم که به عراقیان اجازه دهد که تسلیحات ای.کی۴۷ را نگهداری کنند، اما به ساکنان چند کمپ مجاهدین گفتم که نمیتوانند سلاح داشته باشند. ما به آنها وعده حفاظت دادیم. تاریخ اثبات کرد که ما شتباه کردیم. بعنوان فرمانده من نیروهایم را فرستادم تا از ساکنان حفاظت کنند. بعد از استقرار آنها از آنجا دیدن کردم. دیدم مردمی مثل شما خانه ها و قلوب خود را به روی بحث و تبادل نظر باز کردند و میخواستند در حالیکه از آنها حفاظت میکردیم با ما همکاری کنند.
من موضوع لغو نامگذاری تروریستی را به دقت مطالعه کرده ام و فکر میکنم شاید نظرم با برخی از سخنرانان امروز مخالف باشد. من خوشبین هستم که نامگذاری لغو خواهد شد و فکر کنم بزودی این کار صورت گیرد. امیدوارم. واقعیتها عبارتست از اینکه انگلستان، اتحادیه اروپا و حتی دادگاههای آمریکا گفته اند که نامگذاری مجاهدین منطقی نیست و دولت ما را تشویق کرده اند که نامگذاری را لغو کند.
اعضای جامعه ایرانیان مقیم آمریکا، برخی که امروز در اینجا هستند، بسیار عالی تلاش میکنند که شتاب را حفظ کرده و بحث را  در مقابل تصمیم گیرندگان ما حفظ کنند. وقتی آماده سفر به بروکسل میشدم، به مشهورترین کانال خبری در آمریکا گوش میدادم که فرماندار ریج و وزیر دادگستری سابق در این باره مصاحبه میکردند.  وقتی به اینجا رسیدیم از حداقل دو تن از دوستانم در نیویورک ایمیل گرفتم که یک صفحه کامل در نیویورک تایمز دیدند که نامه سرگشاده به پرزیدنت بوده و مطالبی را مطرح میکرد که فرماندار ریج امروز در سخنانش گفت. آنها لیست شگفت آوری از مقامات دولت ایالتی و فدرال آمریکایی را وارد این کارزار کرده اند که فقط بخشی از آنها امروز در اینجا هستند. و حدود ۹۴ نماینده کنگره و سنا نه تنها حمایت کرده اند بلکه نامه قانع کننده ای را امضا کرده اند خطاب به وزیر خارجه که خواستار لغو نامگذاری است.
و در آخر، خانم ها و آقایان، یک ماه دیگر در کشور ما سال انتخاباتی شروع خواهد شد. و هیچ رئیس جمهور آمریکایی نمیخواهد شاهد آن باشد که ارزشهای ما مانند آنچه در کشتار آوریل دیدیم در معرض خطر بیافتد. هیچ رئیس جمهوری نمیخواهد درحالیکه از دستانش خون میچکد وارد رقابت انتخاباتی شود. فرماندار دین شما بهترین کسی هستید که من میشناسم که در این تصمیمگیری میتواند موثر باشد. شما را تشویق میکنم که تماس های لازم را بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که عمل درست انجام خواهد شد.
و اما بعد از لغو نامگذاری چه خواهد شد؟ فکر کنم چند چیز باید انجام شود. باید از ساکنان اشرف حفاظت شود. سازمان ملل باید در آنجا حضور یابد تا اطمینان حاصل شود که هیچ انتقامی در واکنش به این تصمیم صورت نخواهد گرفت. تیم کشور آمریکا در عراق، هم تیم نظامی و هم مدنی، باید مسیر گفتگوهای خود را تغییر دهد و پروسه فکری جدیدی ایجاد کند که این افراد دیگر در لیست تروریستی نیستند و آنها باید اطمینان حاصل کنند که مالکی و نیروهایش عمل ناپسند انجام نخواهند داد. باید درمورد آنچه که بهترین گزینه برای ساکنان اشرف است مذاکره کنیم. آیا آنها میخواهد آنجا بمانند یا به نقطه دیگری بروند؟ منافع آنها چیست و کدام زندگی بهتر است؟ ما باید این بحث ها را با آنها داشته باشیم. ضمنا دولت عراق یکدست نیست. مالکی باید از داخل نیز با فشار مواجه شود. من شماری از افراد را در عراق میشناسم که اصلا خوشحال نیستند که مالکی گوش به فرمان افرادی در ایران است. او باید بفهمد که میتواند بخاطر جرائم آوریل مورد محاکمه قرار گیرد و قطعا محاکمه خواهد شد چنانچه جرائم دیگری صورت گیرد و جان افراد دیگری از دست رود.
در آخر، به این پروسه فکری برمیگردم که چشم اندازی طوفانی در انتظار است. خانم ها و آقایان، به نظر من اگر بخواهیم از جنگ جلوگیری کنیم، و از مرگ و ویرانی و فجایعی که جنگ ببار خواهد آورد، نیاز به ایرانی داریم که خواهان دستیابی به تسلیحات اتمی نیست، ایرانی که از تروریسم بین المللی حمایت نمیکند، ایرانی که شهروندان خود را در خیابان به قتل نمیرساند. آنچه لازم است ایرانی است که به حقوق افراد احترام میگذارد، دولت منتخب دارد و قصد کامل دارد که به متحدین و دوستان خود در منطقه بپویندد. آنچه لازم است ایرانی است که برنامه خانم رجوی آن را ترسیم میکند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا