سال ۱۳۹۰

مریم رجوی: تحریمها ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست

 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی جای تردیدی دربارة پروژة مخفیانه رژیم ملایان برای تولید سلاح اتمی و صحت دو دهه افشاگریهای مقاومت ایران در این خصوص، باقی نگذاشت.

 شوک ناشی از مفاد گزارش آژانس، جامعه بین‌المللی را به فکر انداخته است که چگونه و با کدام گزینه یی میتوان صلح و امنیت بین المللی را در قبال بمب اتمی در دست رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه، تأمین و تضمین کرد. 

 خامنه ای که از عواقب انتشار گزارش آژانس وحشتزده و نگران است در دانشگاه افسری رژیم آشکارا به تهدید تروریستی علیه آمریکا و هم پیمانانش روی آورد و گفت پاسخ رژیم نسبت به هر تهدید و تعرضی «پاسخی خواهد بود که از درون، آنها را  از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد». خامنه ای پیشدستانه هرکسی را که فکر ضربه زدن به آخوندهای اتمی «در مخیله اش خطور کند» تهدید کرد که «باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشتهای پولادین کند».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة مقاومت ایران، دربارة گزینه های مختلفی که برای خنثی کردن تهدید اتمی ملایان مورد بحث قرار دارد، اعلام کرد: نه فقط به خاطر مردم ایران بلکه به خاطر بشریت و صلح و امنیت در خاورمیانه، هشدار می‌دهم که تحریمها در مورد این رژیم ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست. جواب، در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراکز اتمی و تروریستی آن است. از این رو تأکید می‌کنم تنها راه  جلوگیری از دستیابی دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران به بمب اتمی و تنها راه  تضمین صلح و امنیت بین المللی، تغییر این رژیم و استقبال از یک ایران دموکراتیک و غیر اتمی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ آبان۱۳۹۰ (۱۱نوامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا