سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۶۲

 همزمان با اصرار مالکی بر ضرب الاجل غیر قانونی و سرکوبگرانه پایان ۲۰۱۱ , فشار و محاصره ضد انسانی علیه ساکنان اشرف تشدید میشود

دولت عراق در حالیکه برغم مخالفت گسترده جهانی، بر ضرب الاجل غیر قانونی و سرکوبگرانه خود برای بستن اشرف در پایان سال ۲۰۱۱ اصرار میکند، بر فشارها و اقدامات سرکوبگرانه اش که تماما مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض قانون بین المللی انساندوستانه و قانون حقوق بشر بین المللی است، شدت می بخشد.

۱- نیروهای عراقی طی سه هفته گذشته از انتقال بیماران اورژانس که نیاز فوری به رسیدگی یا عمل جراحی دارند، به بیمارستان های بعقوبه و بغداد ممانعت بعمل آوردند. از جمله در همین فاصله چندین بار از انتقال ۴تن از زنان مجاهد که قرار از پیش تعیین شده عمل جراحی در بغداد داشتند جلوگیری کردند.

آخرین بار روز چهارشنبه ۲۵آبان نیروهای عراقی گفتند بدستور کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق، انتقال این بیماران به بغداد لغو شده است. ۲تن از این زنان مجاهد خلق که از ماه ها پیش در نوبت انجام عمل جراحی بودند، بعلت درد شدید می بایست تحت عمل جراحی تعویض مفصل قرار میگرفتند. یکی از آنان که در حال از دست دادن بینایی خود میباشد عمل جراحی چشم داشت و بیمار چهارم از ناراحتی مهره های ستون فقرات، بشدت رنج میبرد.

در سه سال گذشته محاصره پزشکی اشرف، باعث از دست رفتن جان تعدادی از ساکنان اشرف شده است. ممنوعیت ورود پزشک متخصص، ممنوعیت ورود دارو و تجهیزات پزشکی به اشرف و ممنوعت انتقال بیماران بویژه زنان به بیمارستان، در زمره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و مسئولان آن قابل تعقیب و مجازات هستند.

۲- صبح روز پنجشنبه ۲۶ آبان، بدستور کمیته سرکوب از ورود سوخت حتی برای ژنراتور مرکزی اشرف که از ۱۹فروردین بوسیله مهاجمین عراقی اشغال شده است، ممانعت شد. این ایستگاه در مواقع قطع برق که در وضعیت کنونی عراق پیوسته تکرار میشود، برق شهر اشرف را تأمین میکند.

۳- در راستای افزایش فشارهای ضد انسانی، کمیته سرکوب اشرف، محدودیتهای بیشتری برای استفاده از این ایستگاه که تماماً به هزینه مجاهدین ساخته شده، ایجاد کرده است. نیروهای عراقی راه اندازی و استفاده از آنرا به ساعت کمی در روز تقلیل داده اند و شبها در هنگام قطع برق، این مرکز کار نمیکند و از این رو ساکنان هیچگونه امکان گرمایشی ندارند. این در حالیست که در فصل سرما، حتی اجازه ورود هیزم و زغال داده نمی شود و مجاهدان اشرف از این بابت بسیار تحت فشار هستند.

۴- حکومت عراق بعداز گذشت نزدیک به ۲ماه از درگذشت خواهر مجاهد زهرا مهرصفت، عضو شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران، برخلاف همه سنت های اسلامی و انسانی و عرف اجتماعی، از تحویل دادن پیکر وی به خویشاوندانش در اشرف خودداری میکند. جنایتکاران حتی از پیکر یک مجاهد خلق هم برای تحت فشار قرار دادن همرزمان و خویشاوندانش سوء استفاده میکنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ آبان ۱۳۹۰(۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا