سال ۱۳۹۰

اشغال اشرف – شماره ۱۶۹

 از سرگیری و تشدید شکنجه روانی ساکنان اشرف با ۳۰۰بلندگو و اعزام مأموران جدید اطلاعات.

از بعد از ظهر روز گذشته (۱۳آذرماه) به دستور نخست وزیری عراق، مأموران اطلاعات آخوندی که ۲۲ماه است در اضلاع مختلف اشرف مستقر شده اند، شکنجه روانی ساکنان اشرف با ۳۰۰بلندگو را که از چند روز قبل متوقف شده بود، با صدای گوشخراش تر از سر گرفته اند.

چند روز پیش، دولت عراق به درخواست ملل متحد، بلندگوها را خاموش کرده بود، اما بدستور و با فشار رژیم آخوندی، روز گذشته این بلندگوها در حالیکه به دستگاههای تقویت کننده مجهز شده اند، مجددا شروع به کار کردند. اطلاعات آخوندی برای تشدید این شکنجه روانی در روزهای اخیر، دهها مزدور جدید به اشرف اعزام کرده است.

مقاومت ایران در اطلاعیه اشغال اشرف- شماره۱۶۷ به تاریخ ۲۹نوامبر اعلام کرد مزدوران اطلاعات آخوندی به بازسازی و نوسازی علائم و پلاکاردها و شعارهای خود و تجهیزات تقویت کننده بلندگوها مشغولند تا آماده راه اندازی مجدد باشند.

قطع موقت بلندگوها بدرخواست ملل متحد و شروع مجدد آنها به دستور نخست وزیری عراق، هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که مسئولیت تمام عیار این شکنجه روانی دستجمعی به عهده دولت عراق و نخست وزیر آن است. چیزی که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. از این رو مقاومت ایران از ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می خواهد بنا به تعهدات و وظایف بین المللی شان سکوت ننموده و دولت عراق را وادار کنند این شکنجه روانی را متوقف نموده و بساط عوامل وزارت اطلاعات را از اطراف اشرف جمع کند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ آذر ۱۳۹۰ (۵ دسامبر ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا