سال ۱۳۹۰

خانم رجوی با استقبال از راه حل مسالمت آمیز موافقت مجاهدان اشرف را با انتقال ۴۰۰ تن از آنان به کمپ آزادی با تضمین حداقلهای حفاظت و سلامت اعلام کرد

خانم رجوی بار دیگر بر آمادگی خود برای سفر به بغداد و گفتگو با دولت عراق با حضور نماینده ویژه دبیرکل، مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا دربارة اشرف، نماینده ویژه خانم اشتون در امور اشرف، نایب رئیس پارلمان اروپا، رئیس هیأت رابطه با عراق و همچنین وکیلان اشرف شد.

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از راه حل مسالمت آمیز درباره بحران اشرف، که به یک موضوع بین المللی تبدیل شده است، باردیگر آمادگی خود را، برای سفر بلادرنگ به بغداد و آغاز گفتگو با دولت عراق برای اجرایی کردن ترتیبات یک راه حل مسالمت آمیز، به منظور تضمین حداقلهای حفاظت و سلامت مجاهدان اشرف برای انتقال ۴۰۰تن از آنها به کمپ آزادی، اعلام کرد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد این پیشنهاد را قبلاً از طریق ملل متحد و همچنین مقامهای آمریکایی به دولت عراق اطلاع داده اما تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است.

مذاکرات باید با حضور سفیر دن فِرید، مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا دربارة اشرف؛ مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل در عراق؛ سفیر ژان دورویت، نماینده ویژه خانم اشتون در امور اشرف؛ دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا؛ استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق؛ و وکیلان اشرف برگزار شود. فشار یک سویه بر مجاهدین و مقاومت ایران برای پذیرش آنچه خواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران است، قابل قبول نیست. به‌ویژه وقتی آکنده از وارونه جلوه دادن و قلب و تحریف حقایق باشد.

خانم رجوی افزود: اگر آقای مالکی، چنانکه می‌گوید، به‌راستی خواهان خروج مجاهدین از عراق بود، باید از چهار ماه پیش بلادرنگ و بدون فوت وقت، به هر ترتیب که میسر بود، شروع کار کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در اشرف را برای بازتأیید پناهندگی و انتقال آنها به کشورهای ثالث، می پذیرفت و آن را در گرو هیچ چیز دیگری نمی گذاشت. در حالیکه امروز هم با سرپیچی از قوانین بین المللی، منکر موقعیت قانونی به‌رسمیت شناخته شده آنها توسط کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان است.

از سوی دیگر آقای مالکی ادعا می‌کند که مجاهدین یک شهر عراقی به نام اشرف را اشغال کرده اند. او عمداً از یاد می برد که این بیابان را چه کسانی با ۲۵سال کار فشرده و هزینه کلان به چنین شهری تبدیل کرده اند و چه حق و حقوقی در آن دارند.

مهمتر از آن، آقای مالکی حملات زنجیره یی سه سال گذشته از جمله قتل‌عام‌های ۶و۷مرداد۸۸ و ۱۹فروردین‌۹۰ و ۴۷ شهید و ۱۰۷۱ مجروح و ۱۲ بیماری را که در اثر محاصره و دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی درگذشتند، به طور عمدی مسکوت می‌گذارد و به جای آن به لیست گذاری آمریکا و رژیم ایران استناد می‌کند و این که تنها خط قرمز او پرهیز از هرگونه رنجش رژیم ایران از سازمانهای تروریستی و غیر تروریستی است و حتی تاکنون از بازدید هیأت پارلمان اروپا و هیأت کنگره آمریکا و حتی سفیر ژان دورویت، از اشرف که می‌گوید مجاهدین آن را به میدان جنگ تبدیل کرده اند، جلوگیری می‌کند. در حالیکه به سادگی می‌توان درهای اشرف را به روی وکیلان و خبرنگاران و پارلمانترها باز نمود تا حقایق را به چشم ببینند.

خانم رجوی افزود: ممنوعیت جابه‌جایی اجباری یک اصل شناخته شده حقوق بشر و حقوق بین المللی است و دبیرکل ملل متحد، معاون دبیرکل، نماینده ویژه دبیرکل، کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ بین المللی و یونامی و اکثریت های بیش از ۳۰مجلس قانونگذاری، بارها بر آن تأکید کرده اند.

با این همه خانم رجوی یکبار دیگر تصریح کرد: بنا بر خواست ملل متحد و دولت آمریکا، از ساکنان اشرف درخواست کرده است به‌طور اصولی، انتقال به کمپ لیبرتی را با تضمینهای حداقل حفاظت و سلامت و بهبود وضعیت خود، پذیرا شوند. تضمینهای حداقل انسانی و قانونی که هنوز تا امروز از سوی دولت عراق جواب مثبتی به آن داده نشده است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت با یادآوری اینکه دولت عراق، حفاظت نیروهای آمریکایی یا نیروی کلاه آبی ملل متحد یا اتحادیه اروپا و حتی استخدام شرکتهای خصوصی حفاظتی به هزینه ساکنان اشرف را نپذیرفته است، با توجه به همة حملات و محاصره و محدودیتهای سرکوبگرانه برای خوشامد رژیم آخوندها علیه ساکنان اشرف، موارد زیر را به‌عنوان تضمینهای حداقل اعلام کرد:

۱-انتقال امن و سالم ساکنان اشرف، بدون هیچ استثنا، با خودروها و اموال منقولشان به کمپ لیبرتی تحت نظارت بین المللی.

۲-نظارت شبانه روزی سازمان ملل و ایالات متحده تا زمان انتقال آخرین نفر به کشور ثالث.

۳-آغاز کار کمیساریای عالی پناهندگان.

۴-استقرار نیروهای عراقی در بیرون سیاج محل جدید تا به‌طور خاص نزدیک به ۱۰۰۰زن مجاهدخلق از آسایش و امنیت کافی برخوردار باشند.

۵-لغو محاصره و کلیة تهدیدها و اذیت و آزار و اقدامهای سرکوبگرانه و احکام ساختگی دستگیری بدون استثنا.

۶-فروش داراییهای غیرمنقول ساکنان اشرف تحت نظارت ملل متحد و بازپرداخت آن برای هزینه های حفاظت و استقرار و انتقال ساکنان به کشورهای ثالث.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ آذر ۱۳۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا