سال ۱۳۹۰

مریم رجوی: اظهارات خامنه ای تلاشی بیهوده برای شانتاژ جامعه بین المللی و مهار نارضایتی انفجاری و مخاصمات مهلک درونی است

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، اظهارات جنگ طلبانه خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی در نمایش جمعه تهران و اصرار او بر ادامه برنامه تسلیحات اتمی را توسل به شانتاژ برای جلوگیری از اعمال قاطعیت جامعه بین المللی در قبال پروژه شوم اتمی رژیم توصیف کرد.

 خامنه ای دجالگرانه تحریمها را به نفع رژیم آخوندی خواند و تهدید کرد: «هر چه ما رو تحریم می‌کنند… این به نفع ماست … این تحریمها برای فشار بر ایران و عقب نشینی در قضیه هسته یی و قضایای دیگه است … ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد ..هر چه تهدید کنند به ضررشونه. آنها بدانند … که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی ما هم در وقت خودش ، اونوقتی که لازم باشه ، انشاءالله اعمال خواهد شد »

سخنان خامنه ای همچنین تلاشی بیهوده برای مهار نارضایتی انفجاری جامعه و سرپوش گذاشتن بر مخاصمات مهلک درونی در آستانه نمایش انتخابات مجلس ارتجاع است. وی تصریح کرد که عده یی در درون رژیم می‌خواهند «با هزار وسیله اثبات کنند که در ایران بحران وجود دارد».

خامنه ای از مقامهای رژیم خواست که «از امنیت و توطئه دشمن در کار انتخابات غافل نشوند» و به جناح رقیب خود در رأس رژیم هشدار داد که به خاطر «رأی نیاوردن» دست به اعتراض نزنند و «آب به آسیاب دشمن نریزند». او در یک تهدید آشکار به رقبا هشدار داد که همه کاندیداها باید «تسلیم» نظر شورای نگهبان باشند و از آن «تبعیت» کنند.

خانم رجوی تاکید کرد: تهدید به راه‌اندازی جنگ در منطقه، مقابله نظامی با تحریم نفت، و حمله به کشورهای عربی ـ و نیز  ادعای وی درباره مفید بودن تحریمهای بین‌المللی یک قدرت نمایی پوشالی برای پنهان کردن ضعف رژیم متزلزلی است که تنها راه بقای خود را در تشدید سرکوب و صدور تروریسم و دستیابی به صدور تروریسم یافته است

وی افزود: منازعه در رأس رژیم، شدت یافتن ریزشها در سپاه پاسداران و سایر نهادهای حکومتی، سقوط اقتصاد کشور، افت بیسابقه ارز رسمی، طرد شدگی جهانی رژیم، خامنه ای را در شرایط اضطراری بیسابقه‌یی محاصره کرده است. چشم انداز سقوط دیکتاتور سوریه و بر هم خوردن تعادل منطقه یی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران، خامنه ای را به‌طور مضاعف وحشتزده کرده است، به‌نحوی که در سخنرانی طولانی عربی خود حتی جرات نکرد اسم سوریه را ببرد.

اظهارات سردمدار فاشیسم مذهبی، در روز۱۴بهمن، مبین بن بست رژیم است که به انقباض درونی در نمایش انتخابات، ادامه برنامه اتمی و ماجراجویی بین‌المللی بیش از پیش نیازمند است. این رژیم بحران زده با افزایش ۱۲۷ درصدی بودجه نظامی خود، دست کم ۴۰درصد بودجه عمومی سال آینده را به امور نظامی اختصاص داده است، اعدامها و دستگیریها و توطئه و فشار علیه ساکنان اشرف را شدت بخشیده است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵بهمن۱۳۹۰(۴فوریه۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا