سال ۱۳۹۰

جلوگیری از دسترسی بازرسان به سایتها و تأکید خامنه ای بر ادامه پروژه های اتمی

 یک روز پس از مأموریت ناموفق بازرسان آژانس اتمی و اجازه ندادن به آنان برای بازدید از سایتهای اتمی رژیم، خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی، بار دیگر بر ادامه پروژه های اتمی تأکید کرد.

 او که دجالگرانه از برنامه تولید تسلیحات اتمی زیر عنوان پیشرفت علمی نام می برد، گفت: مسیر پیشرفتهای علمی به‌خصوص رشته اتمی باید قویا و به طور جدی  ادامه یابد.

روز سه شنبه ۲اسفند،  رژیم آخوندی به رغم فراخوانهای فریبکارانه اش برای مذاکره، به هیات بازرسان انرژی اتمی که برای بازدید از سایت پارچین به ایران سفر کرده بود، اجازه نداد از این بازدید کند. به این ترتیب، هیأت مزبور روز چهارشنبه ۳اسفند، از دومین سفر خود به ایران نیز با دست خالی و بدون کمترین نتیجه بازگشت.

اظهارات خامنه ای و رفتار رژیم آخوندی با بازرسان یکبار دیگر نشان داد مذاکره و مماشات با این رژیم، همچنان که مقاومت ایران بارها اعلام کرده است، به هیچ جایی نمی‌رسد و تنها زمان ضروری برای دستیابی به سلاح اتمی را در اختیار ملاها قرار می دهد.

دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی رژیم ملایان برای بقاست و هرگز از آن دست نمی کشد. تحریمها اگرچه بسیار ضروری هستند و باید هرچه سریعتر به طور همه جانبه اجرا شوند، اما راه حل نهایی برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی تغییر رژیم آخوندی است و تحریمها تنها در صورتی مؤثر است که با حمایت از مبارزة مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم همراه باشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ اسفند۱۳۹ (۲۲فوریه۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا