سال ۱۳۹۰

اذعان فاشیسم دینی حاکم بر ایران به اینکه انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی پروژه رژیم آخوندی است

 تشکر و استقبال آخوندها از دولت عراق به خاطر انتقال مجاهدین به لیبرتی و از ملل متحد به‌خاطر کمک به اخراج آنها

رژیم آخوندی در چهارمین روز انتقال شماری از ساکنان اشرف به لیبرتی، پرده ها را کنار زد و ضمن استقبال از این اقدام دولت عراق آن را «عزم ملت ایران» و « اراده دولت عراق» توصیف کرد. همچنین از سازمان ملل متحد به‌خاطر کمک به اخراج مجاهدین از عراق تشکر نمود.

به این ترتیب رژیم آخوندی به این حقیقت اذعان کرد که پروژه جابه‌جایی ساکنان اشرف به طور کامل ساخته و پرداخته و هدایت شده توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

صبح روز سه شنبه دوم اسفند، رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی، اعلام کرد: «انتقال مجاهدین از پایگاه اشرف به پایگاه موقت لیبرتی برای خروج قطعی از عراق، ما از این اقدام ملت عراق و اراده دولت عراق استقبال کردیم و حمایت می کنیم… این عزم ملت ایران (بخوانید رژیم ایران) و خواست دولت عراق است که اینها صحنه منطقه و کشور عراق را ترک بکنند». او ادامه داد: «همین‌طور از کمکهایی که سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان در خصوص اخراج مجاهدین از عراق دنبال کردند ما از این استقبال کردیم و همه جوره از این اقدامات حمایت خواهیم کرد» (تلویزیون حکومتی-۲اسفند۹۰).

در یک سند به دست آمده از درون سپاه پاسداران رژیم که روز ۲ اسفند توسط مقاومت ایران فاش شد، به نقل از نخست وزیری عراق آمده است: «به طور خاص آقای کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل درخواستهای دولت عراق را تأیید می‌کند. ما فکر می‌کنیم که او نمی خواهد با دولت عراق تضاد پیدا بکند و به‌خاطر سازمان مجاهدین روابطش را با دولت عراق تیره کند». بر اساس این سند نخست وزیری عراق به رژیم ایران اطمینان می‌دهد «سازمان مجاهدین در لیبرتی فلج خواهد بود و به مردگان سیاسی تبدیل خواهند شد».

نظام درهم شکسته ولایت فقیه، ناتوان از مقابله با انزجار فزاینده عمومی، بحرانهای ناشی از تحریمهای بین المللی و عواقب قیام مردم سوریه و چشم انداز نزدیک سقوط دیکتاتور آن، تشدید بیسابقه جنگ قدرت در رأس رژیم در آستانه نمایش انتخابات، تنها چاره را در نابودی مقاومت سازمانیافته و دموکراتیک مردم ایران یافته است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ اسفند۱۳۹۰ (۲۱فوریه۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا