سال ۱۳۹۰

نمایش انتخابات مجلس شماره یک

 خامنه ای دستور می دهد میزان شرکت کنندگان در انتخابات باید بیشتر از ۶۰درصد اعلام شود.

بنا بر گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، خامنه ای در وحشت از تحریم سراسری و گسترده نمایش انتخابات مجلس ارتجاع از سوی عموم مردم ، دستور داده است که میزان شرکت کنندگان در این انتخابات باید بیش از ۶۰درصد اعلام شود.

وی خواستار صحنه سازیهای لازم برای اعلام چنین آماری شده است. در همین چارچوب سرتیپ پاسدار محمد مصطفی نجار، وزیر کشور ملایان، روز قبل از انتخابات اعلام کرد شرکت کنندگان در انتخابات فردا بیشتر و پرشورتر از سابق خواهند بود!

 ارزیابیهای درونی رژیم نشان می دهد تنها درصد بسیار ناچیزی در این انتخابات شرکت می کنند. حتی بسیاری از طرفداران سنتی رژیم و خانواده نزدیکان سران و کارگزاران رژیم نیز تمایلی به شرکت در این نمایش ندارند. به همین خاطر علاوه بر تدابیر تهدیدکننده و تطمیع کننده و تقلبها و رأی سازی های نجومی ، برای کشاندن نیروهای خودی به پای صندوقهای رأی ، خامنه ای فتوای مبنی بر وجوب شرکت در انتخابات داده و از طریق آخوندهای حکومتی و پاسداران به اطلاع لایه های نزدیک به حکومت می رسانند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲اسفند۱۳۹۰ (۲مارس۲۰۱۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا