دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی

بیانیه سازمانهای غیر دولتی-اعتراض به زندان سازی در لیبرتی

سازمانهای غیر دولتی دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل متحد، شامل فرانس لیبرته،  بنیاد دانیل میتران، جنبش علیه نژاد پرستی و برای دوستی بین خلق ها (مراپ)، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، انجمن بین المللی آموزش توسعه، انجمن بین المللی فضای آفریقا، حزب رادیکال فراملی وضدخشونت، با صدور بیانیه ای در۵ اسفند۱۳۹۰, اعلام کردند:

کمپ لیبرتی در واقع یک زندان با مراقبتهای امنیتی بسیار بالاست. پناهجویان از آزادی تردد برخوردار نیستند، آنها دسترسی آزاد به وکلا یا خدمات پزشکی ندارند. 
در ۳۱ ژانویه نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد اعلام کرد که زیرساختهای کمپ لیبرتی منطبق بر استانداردهای انساندوستانه است اما این واقعیت ندارد.
ما از دبیرکل ملل متحد، وزیر خارجه آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی میخواهیم: 
– اعمال غیرقانونی دولت عراق را که نقض آشکار اکثر حقوق بشر پایه ای پناهجویان کمپ لیبرتی را در بر میگیرد قویا محکوم کنند.
– از نماینده ویژه دبیرکل بخواهند که از حقوق پناهجویان ایرانی دفاع کرده و اعمال غیرقانونی دولت عراق را بیان کند.
– اطمینانهای حداقل را برای این پناهجویان فراهم سازند و دولت عراق را وادار کنند تمامی نیروهای مسلح عراقی را به بیرون دیوارهای حصار کمپ ببرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا