سال ۱۳۹۱

پیام تسلیت مریم رجوی

 ریموند اوبراک، از سمبلهای احترام انگیز مقاومت فرانسه و دوست صادق مقاومت مردم  ایران جاودانه شد.

با دریافت خبر درگذشت عضو برجسته مقاومت فرانسه, ریمون اوبراک, خانم مریم رجوی پرزیدنت برگزیده شورای ملی مقاومت ایران,  فقدان این شخصیت نامدار را به خانواده اوبراک به ویژه فرزندان او و به تمام مردم فرانسه تسلیت گفت و او را حامی بزرگ مردم و مقاومت ایران نامید.

خانم رجوی در پیام خود خاطرنشان نمود: ریموند اوبراک از مظاهر وجدان بیدار فرانسه بود که  ارزشهای ستایش‌انگیز مقاومت در برابر دیکتاتوری و نازیسم را نمایندگی می‌کرد و تا آخرین روز حیات الگوی مقاومت باقی ماند و به  آرمان و مبارزه‌یی که شورای ملی مقاومت فرانسه به خاطر آن در ۶۰ سال پیش تأسیس شد، وفادار ماند و شعله‌های بیداری را به نسلهای پس از خود منتقل کرد.

خانم رجوی افزود: آقای اوبراک هم‌چنین یک دوست صمیمی مقاومت مردم ایران و یک پدر دلسوز برای اعضای مقاومت ایران برای آزادی در اشرف بود و نگرانی او نسبت به سرنوشت مجاهدین خلق در اشرف تعهد همیشگی او در دفاع از سنن مقاومت برای آزادی را بازتاب می‌کرد.

ریمون اوبراک از جمله در دسامبر ۲۰۱۱  فراخوانی علیه تهدید کشتار ساکنان اشرف را امضا کرد. او در ژوئیه سال گذشته نیز در گرد همآیی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت برای دفاع از ساکنان اشرف  حضور یافت و حمایت خویش را از انان ابراز نمود. ریمون اوبراک به همراه لوسی در ژوئن ۲۰۰۳ زمانی که مقاومت ایران به دنبال معاملات دولت وقت فرانسه با رژیم ملاها, قربانی  بیعدالتی شد, به اعتراض علیه آن پرداخت.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ فروردین۱۳۹۱(۱۱ آوریل۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا