سال ۱۳۹۱

لیبرتی – شماره ۲۷

تعرض خودروی مسلح عراقی به سه تن از ساکنان لیبرتی در قسمت مسکونی.

 ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت، در نقض آشکار توافقات با نماینده ویژه دبیرکل (نامه ۲۶اسفند۹۰ -۱۶مارس ۲۰۱۲ مارتین کوبلر) یک خودروی نیروهای مسلح عراقی در یک اقدام تحریک آمیز و به غایت ضد‌انسانی در مسیر حرکت خود در داخل قسمت مسکونی شماره ۴ به سه تن از ساکنان لیبرتی زد

و مجاهدان خلق مهدی کمالی، مرتضی قره اوغلان و حمزه قادری، آسیب دیدند.

خودروی نیروهای عراقی با یک جراثقال برای برداشتن دیوارهای سیمانی، که حفاظ بنگالهای مسکونی در برابر انفجارها و شلیک خمپاره است، به‌طور غیر مجاز وارد قسمت مسکونی شده بود و به همین خاطر مورد اعتراض ساکنان قرار گرفته بود. طبق نامه ۲۶اسفند۹۰ نماینده ویژه دبیرکل، گشتهای پلیس صرفأ به خیابان اصلی کمپ محدود می‌شود و تعداد آن نیز باید در نشست روزانه مدیریت کمپ مورد توافق قرار گیرد.

مجاهد خلق مرتضی قره اوغلان در اعتراض به این رفتار جنایتکارانه ضد انسانی در برابر خودروی پلیس دراز کشید. متعاقباً ناظران یونامی سر رسیدند و وساطت کردند.

این حادثه به وضوح نشان می‌دهد که حضور نیروهای مسلح عراقی با تیربارهای سنگین و گشت زنی هایی که تعداد آنها در بسیاری روزها بیش از ۵۰بار در شبانه روز است منبع تنش و بحران دائمی و زمینه سازی برای درگیری و کشتار است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۲۵ آوریل ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا