سال ۱۳۹۱

ده زندانی در روز دوشنبه در تهران و تبریز اعدام شدند

 شمار اعدامها در چهار هفته به ۵۳ تن رسید

رژیم ضدبشری آخوندی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، در یک اقدام سبعانه، ۹زندانی را به طور جمعی در تهران و یک زندانی دیگر را در تبریز به دار آویخت.

اعدام ۹ زندانی در زندان شاهرود (در روزهای ۵ و ۱۱اردیبهشت) و اعدام یک زندانی در ملأعام در تهران، سه زندانی در اصفهان، دو زندانی در زنجان، یک زندانی در سمنان و یک زندانی در مرودشت، هشت زندانی در شیراز در فاصله روزهای ۲۸فروردین تا ۳اردیبهشت و اعدام مخفیانه هشت زندانی در زندان گوهردشت در روز ۵اردیبهشت از دیگر جنایتهای رژیم طی هفته های اخیر است. به این ترتیب شمار اعدامها صرفأ طی چهار هفته گذشته به ۵۳ تن بالغ می شود.

در همین فاصله رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت ۸۵ زندانی به اعدام تحت عنوان قاچاق مواد مخدر خبر داد ( خبرگزاری سپاه پاسداران- فارس-۲۱فروردین).

رژیم آخوندها در سراشیب سرنگونی، ناتوان از مقابله با بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی, به منظور مهار انزجار سراسری مردم ایران و جلوگیری از انفجار خشم مردم، بر شدت سرکوب، به ویژه شمار اعدامهای وحشیانه افزوده است.

مقاومت ایران عموم مجامع، ارگانها و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشکر ویژه ملل متحد برای نقض حقوق بشر در ایران و گزارشگر اعدام را به اقدام فوری برای توقف روند فزاینده اعدامهای جنایتکارانه در ایران فرا می‌خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ اردیبهشت۱۳۹۱ (۷مه ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا