سال ۱۳۹۱

نمایندگان وزارت اطلاعات در تهران با نماینده ویژه دبیرکل در مورد ساکنان اشرف گفتگو میکنند

 گفتگو و دخالت دادن رژیم ایران در موضوع اشرف غیر قانونی و خط قرمز ساکنان است.

بنا به گزارشهای رسیده از تهران، نمایندگان وزارت اطلاعات رژیم آخوندی، روز ۱۹ اردیبهشت زیر عنوان انجمن نجات، با آقای مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیر کل در عراق، در هتل لاله تهران ملاقات کردند و خواستار استرداد گروهی از ساکنان اشرف به رژیم آخوندی شدند.

نماینده ویژه همچنین با شماری از عوامل وزارت اطلاعات زیر عنوان خانواده ساکنان اشرف دیدار کرده و با نمایندگان صلیب سرخ بین المللی در تهران موضوع خانواده ساکنان اشرف و لیبرتی را مورد بحث قرار داده است.

همچنانکه مقاومت ایران بارها و از جمله در ابتدای سفر مارتین کوبلر به تهران هشدار داده است هرگونه گفتگو و دخالت دادن رژیم آخوندی در پرونده اشرف غیرقانونی و غیرقابل قبول و نقض آشکار بسیاری از معاهدات و قوانین بین‌المللی و خط قرمز ساکنان اشرف است.

وزارت اطلاعات و شعبه آن موسوم به انجمن نجات تلاش می کنند از طریق صلیب سرخ و ملل متحد و زیر عنوان ارتباطات و نامه نگاریهای خانوادگی فشار خود را علیه ساکنان لیبرتی افزایش دهند و به جاسوسی و کسب اطلاعات بپردازند. این در حالیست که هیچکس جز رژیم ایران و دولت عراق مانع دیدار خانواده ساکنان اشرف با عزیزانشان نبوده و نیست.

خانواده های ساکنان تا پایان ۲۰۰۸ که حفاظت اشرف بهعهده آمریکا بود، از داخل و خارج ایران به اشرف میرفتند و هر مدت که میخواستند نزد عزیزانشان در اشرف می ماندند. اما از ابتدای ۲۰۰۹ نه تنها دولت عراق از ورود خانواده ها به عراق و اشرف جلوگیری کرد، بلکه ۲۸ ماه است شماری از عوامل اطلاعات را زیر عنوان خانواده برای شکنجه روانی ساکنان در کنار اشرف مستقر کرده است.

شمار زیادی از اعضای خانواده های ساکنان اشرف به علت سفر به اشرف و ارتباط با فرزندانشان در زندان بهسر می‌برند. در اردیبهشت ماه جاری (ماه مه) اسامی ۱۷۷ تن از ساکنان که بستگانشان در ایران زندانی هستند در اختیار مراجع بینالمللی قرار گرفت.

ساکنان اشرف و لیبرتی بارها اعلام کرده اند آنها برای ارتباط با خانواده هایشان نیازی به صلیب و یونامی ندارند و اگر این دو سازمان واقعأ قصد کمک به ساکنان را دارند، شکنجه روانی را محکوم و از دولت عراق بخواهند به خانواده ها اجازه ورود به اشرف را بدهد و برای آزادی خانواده های زندانی تلاش کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ اردیبهشت (۱۱مه ۲۰۱۲)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا